Zaloguj się

Niezawodność strukturalna w systemach logistycznych ratownictwa

  •  Młynarski Stanisław
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Niezawodność strukturalna w systemach logistycznych ratownictwa

Bezpieczeństwo systemów, w tym systemów ratowniczych i decyzyjnych zależy od niezawodności tych systemów w czasie eksploatacji oraz od ich odporności na penetrację czynników wpływających degresywnie na system logistyczny (brak łączności ze sztabem kryzysowym) i penetrację czynników zakłócających procesy ratownicze (warunki atmosferyczne, awarie i utrudnienia techniczne).

Działania dla zachowania bezpieczeństwa w ratownictwie są spójne z działaniami poprawnego wykonania zadania zespołu ratowniczego. Każde działanie zależy od niezawodności systemu w konfiguracjach odpowiadających procesowi ratowniczemu i bezpieczeństwu systemu ratowniczego. Skuteczność procesu ratowniczego i zachowanie bezpieczeństwa systemu ratowniczego jest więc funkcją niezawodności procesu ratowniczego i bezpieczeństwa systemu. Funkcja niezawodności wynika ze struktury niezawodnościowej. Można więc zauważyć że system ratownictwa, systemy logistyczne operacji ratowniczych, system bezpieczeństwa oraz systemy destrukcji oddziałują na rzeczywisty system eksploatacji przez odpowiadające im struktury niezawodnościowe. Sposób oddziaływania systemów przedstawiono na rysunku 1.


Rys. 1. Struktury niezawodnościowe oddziałujące na system ratowniczy
SNSR – struktura niezawodnościowa systemu ratownictwa
SNSE – struktura niezawodnościowa systemu eksploatacji
SNSB – struktura niezawodnościowa systemu bezpieczeństwa
SNSL – struktura niezawodnościowa systemu logistycznego

Wynika z tego, że nadrzędną rolę w procesie ratowniczym oraz w systemie bezpieczeństwa zajmują zagadnienia dotyczące struktur niezawodnościowych tych systemów, a następnie niezawodności elementów tych systemów. Trzeba też wspomnieć o ogromnych możliwościach, jakie daje aplikacja teorii niezawodności do zagadnień ratownictwa i bezpieczeństwa w systemach eksploatacji. Dzięki zaawansowanym metodom komputerowym niezawodności jest możliwa symulacja i optymalizacja struktur ratowniczych i bezpieczeństwa dla potrzeb maksymalnej ich niezawodności [4,5,6]. Zastosowanie w logistyce ratownictwa komputerowych metod z analizy niezawodności umożliwi lepszą ocenę zagrożenia, znacznie szybsze osiągnięcie dużej skuteczności ratowniczej i większego bezpieczeństwa działania.

Struktury niezawodnościowe wykorzystywane do prezentacji systemów ratowniczych, logistycznych i bezpieczeństwa
Zagadnienie znajomości struktury niezawodnościowej jest bardzo istotne z kilku powodów. Racjonalne oddziaływanie na system eksploatacji dla zapewnienia bezpieczeństwa i optymalizacji ekonomicznej systemu - wszystko to wymaga znajomości struktury niezawodnościowej. Struktura niezawodnościowa systemów jest zmienna w czasie eksploatacji. Zachodzi więc potrzeba jej identyfikacji w czasie rzeczywistym. Jest to identyfikacja dynamiczna. Współczesne systemy składają się z bardzo dużej ilości elementów, w związku z czym występuje w rzeczywistości potencjalnie ogromna liczba struktur. Prowadząc rozważania nad niezawodnością systemów zakłada się ich dwustanowość. Oznacza to, że system oraz jego elementy są dwustanowe w sensie niezawodności i mogą znajdować się w jednym z dwóch stanów: zdatności lub niezdatności. Takie podejście sprawia, że istnieje a następnie, że musi być określone kryterium przyporządkowujące, element lub cały system do zbioru obiektów zdatnych lub niezdatnych. Oczywiście stan elementów wpływa na stan systemu. Natomiast odwzorowanie stanów elementów na stan systemu nazywa się strukturą niezawodnościową systemu.

Artykuł zawiera 29070 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 25 kwiecień 2017 15:04
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe