Zaloguj się

Optymalizacja wielkości kapitału zamrożonego w zapasach fabryki leków z perspektywy zarządzania ryzykiem - cz. 1

  •  Zbigniew Galar, Adam Sadowski
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Optymalizacja wielkości kapitału zamrożonego w zapasach fabryki leków z perspektywy zarządzania ryzykiem - cz. 1

Ogólnoeuropejskie przepisy GMP, zgodne bądź tożsame w wielu punktach z wymogami amerykańskiego FDA określają warunki wytwarzania leków. Są one niezwykle szczegółowe i tworzą kompleksowy system zapewnienia jakości. W Polsce nadzorowany i kontrolowany jest on przez Inspekcję do spraw Wytwarzania GIF. Celem artykułu jest prezentacja i analiza implementacji optymalizacji kapitału zamrożonego w zapasach wyrobu gotowego na przykładzie fabryki leków przy użyciu metod zarządzania ryzykiem.

W przeprowadzonych badaniach wykorzystano metodę studium przypadku, która pozwoliła na określenie praktycznych możliwości zastosowania teorii zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa produkcyjnego.
Jednocześnie na potrzeby badań przyjęto założenie o dostępności historycznych danych o poziomie sprzedaży każdego wyrobu gotowego, jak i poziomu historycznej prognozy popytu rynkowego na każdym produkcie, przy poziomie analizy przynajmniej w ujęciu miesięcznym. Uszczegółowienie niniejszego opracowania do procesów odbywających się w warunkach farmaceutycznych, jest spowodowane szeregiem szczególnych dodatkowych obostrzeń, dotyczących tego segmentu rynku oraz procesu wytwarzania, które muszą być zgodne z wytycznymi GMP, czyli przepisami Good Manufacturing Practice.

Proces wytwarzania leków
Proces wytwarzania leków zgodnie z wymienionymi wymogami podzielony jest na szereg etapów.
Pierwszym z nich jest przygotowanie do produkcji - etap nieobowiązkowy, lecz niezbędny, gdyż związany z cyklem planowania produkcji. Zwykle czas trwania tego etapu zajmuje dwa tygodnie. Kolejnym etapem jest wytwarzanie produktu - produkcja właściwa. Na tym etapie powstają półprodukty - syropy, tabletki itp. Trzecim etapem jest pakowanie. Jest ono wyraźnie oddzielone od reszty procesu, gdyż w rozumieniu przepisów GMP samo pakowanie półproduktów wytworzonych przez innego kontrahenta - także jest procesem produkcyjnym. Tego typu "sztuczne" utożsamienie pakowania z "produkowaniem" pomaga "uszczelnić" system zapewnienia jakości leków. Gdyż w rozumieniu przepisów za jakość wyrobu gotowego odpowiedzialny jest producent, a producentem według GMP jest także podmiot pakujący. Stąd też na nim spoczywa odpowiedzialność za kwestie jakości samego produktu, nawet jeśli ten podmiot gospodarczy nie wykonał samego wytwarzania półproduktu (np. kapsułek czy tabletek), a tylko go pakował (np. w blistry i kartoniki).

Optymalizacja wielkości kapitału zamrożonego w zapasach fabryki leków z perspektywy zarządzania ryzykiem - cz. 2

 

Artykuł zawiera 15280 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w piątek, 04 sierpień 2017 14:54
Zaloguj się by skomentować