Zaloguj się

Projakościowe aspekty oceny ryzyka zawodowego w kontekście bezpieczeństwa pracy magazyniera

  •  Sadłowska-Wrzesińska Joanna, Gabryelewicz Izabela, Drożyner Paulina
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Projakościowe aspekty oceny ryzyka zawodowego w kontekście bezpieczeństwa pracy magazyniera

W polskich zakładach pracy skontrolowanych przez jednostki Państwowej Inspekcji Pracy najczęściej stwierdza się nieprawidłowości związane z uchybieniami w zakresie przeszkolenia BHP oraz przestrzegania przez pracowników zasad bezpiecznej pracy.

W kontekście dążenia do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracy w Polsce (w tym do zmniejszenia wskaźnika wypadkowości) inspektorzy pracy zwracają szczególną uwagę na ocenę ryzyka zawodowego i jej jakość - niewłaściwie przeprowadzona ocena ryzyka jest postrzegana jako jedna z przyczyn wypadków przy pracy oraz okoliczność sprzyjająca powstawaniu chorób zawodowych. Liczba wypadków przy pracy w magazynach budzi niepokój - w 2012 r. w polskich magazynach miało miejsce ponad 6000 wypadków (to 7,0% ogółu wypadków przy pracy). Warto zatem postawić pytania: czy ocena ryzyka zawodowego była pełna? Czy w procesie oceny zostały zidentyfikowane wszystkie zagrożenia? Czy wiedza zespołu oceniającego była wystarczająca, by dostrzec i odpowiednio zinterpretować zmienne środowisko pracy magazyniera? Wśród typowych zaniedbań, dotyczących oceny ryzyka zawodowego szczególnego znaczenia nabiera brak kompleksowego podejścia do problemu identyfikacji zagrożeń - niepełne zidentyfikowanie zagrożeń dotyczy przede wszystkim zagrożeń psychospołecznych. Martwi to tym bardziej, że narażenie na czynniki psychospołeczne może mieć związek ze wszystkimi rodzajami czynności w pracy.

Magazyn jako miejsce pracy
Pod pojęciem magazynu rozumieć należy jednostkę funkcjonalno-organizacyjną, przeznaczoną do magazynowania dóbr materialnych (zapasów) w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej technologii, wyposażoną w odpowiednie środki techniczne, zarządzaną i obsługiwaną przez zespół ludzi. Podstawowymi zadaniami realizowanymi przez magazyn jest przechowywanie towarów w wymaganym, ograniczonym czasie oraz wszystkie konieczne działania manipulacyjne związane z przemieszczaniem towaru oraz zmianą postaci jednostek ładunkowych. W odniesieniu do personelu magazynu prace magazynowe obejmują czynności związane z rozładunkiem i załadunkiem towarów, obsługą urządzeń transportu wewnątrzmagazynowego, np. wózków paletowych i widłowych, dźwignic (elektrowciągów linowych i łańcuchowych, suwnic) oraz ręcznym przenoszeniem i podnoszeniem ładunków. W pracach tych wykorzystywane są również drabiny i podesty. Pracownik magazynu najczęściej musi posiadać uprawnienia do obsługi wózków podnośnikowych różnego typu oraz do wymiany butli gazowych w przypadku wózków gazowych oraz obsługi stacji ładowania akumulatorów przy stacjach ładowania wózków elektrycznych. Z wykonywaniem zawodu magazyniera wiążą się określone zagrożenia.

 

Artykuł zawiera 39260 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w piątek, 01 wrzesień 2017 09:35
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe