Zaloguj się

Przedsiębiorstwa TSL - determinanty rozwoju operatorów logistycznych

  •  Joanna Dyczkowska
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Przedsiębiorstwa TSL - determinanty rozwoju operatorów logistycznych

Logistyka wpływa na rozwój poszczególnych przedsiębiorstw, regionów i całych gospodarek w skali makro. Dynamiczny rozwój wymiany międzynarodowej wymusza u operatorów logistycznych działania zmierzające do wypracowania i podtrzymania przewagi konkurencyjnej.

W artykule została przedstawiona konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku TSL w powiązaniu z systemami gospodarczymi oraz opisane zostały czynniki wpływające na wybór operatora logistycznego. Poruszone zostały kwestie wyboru i realizacji strategii konkurencyjności w celu pozyskania przewagi na rynku. W procesach logistycznych uzyskanie pozycji lidera na rynku łączy się z kompleksowym zarządzaniem jakością (TQM) oraz koncepcją zarządzania kwalitatywno-logistyczną (ZKL). W referacie porównano ofertę konkurencyjną i wyniki finansowe dwóch operatorów logistycznych - DB Schenker i DP DHL. W ofertach zostały wyodrębnione determinanty, które mogą decydować o wyborze operatora logistycznego i jego konkurencyjności. Celem artykułu jest analiza czynników wpływających na rozwój operatorów logistycznych w Europie i Polsce. Metody zastosowane w artykule to analiza literatury, analiza danych statystycznych i analiza porównawcza. Każde przedsiębiorstwo na rynku działa w łańcuchu logistycznym, który obejmuje dostawy, produkcję i gospodarkę magazynową oraz dystrybucję do klientów.

Zarządzanie jakością (TQM)
Przedsiębiorstwa funkcjonując w warunkach wysokiej konkurencji, poszukują rozwiązań umożliwiających efektywne osiąganie zakładanych celów rynkowych. Współpraca w łańcuchu logistycznym przy obsłudze przez przedsiębiorstwo TSL zapewnia maksymalną integrację podmiotów i procesów. Całokształt działań składających się na wytworzenie i dostarczenie produktów na docelowy rynek wykracza poza możliwości jednego przedsiębiorstwa i decydują się one na funkcjonowanie jako element dłuższego łańcucha dystrybucji.

Artykuł zawiera 25430 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 26 październik 2017 14:18
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe