Zaloguj się

Modelowanie cyklu produkcyjnego przy użyciu techniki mapowania procesu

  •  Katarzyna Topolska
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Modelowanie cyklu produkcyjnego przy użyciu techniki mapowania procesu

Zmiany, modyfikacje w procesach produkcyjnych wprowadza się z różnych powodów, mogą nimi być zmiany w przepisach prawa, wymogi dotyczące ochrony środowiska, chęć usprawnienia istniejącego procesu, czy też zmiany wynikające z innej technologii produkcji.

Reorganizacja procesu nie jest łatwym zadaniem, gdyż wymusza na osobach ją przeprowadzających spojrzenie na cały proces pod różnym kątem, z każdego możliwego punktu widzenia. Powoduje przez to ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań, które pozwoliłyby osiągnąć zamierzony rezultat. Najważniejsze w tym wszystkim jest nakreślenie celu, przeprowadzenie działań, czynności, które ostatecznie wpłyną na odniesienie sukcesu. Oczywiście wszystkie reorganizacje niosą ze sobą ryzyko niepowodzenia, lecz w przypadku jakiejkolwiek działalności pojęcie ryzyka jest nieodłączne z pojęciem sukcesu. Przedsiębiorstwa stojące w miejscu, nierozwijające się, niewprowadzające żadnych zmian w swojej organizacji wcześniej, czy później pozostaną z tyłu za konkurencją. Celem jest zgromadzenie i przedstawienie wiedzy z zakresu procesów produkcyjnych jak i próba reorganizacji procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Cykl w procesie produkcji i jego struktura
Cykl produkcyjny jest to czas pomiędzy pobraniem surowca lub materiału do produkcji a momentem jej zakończenia i przekazania wyrobu do magazynu wyrobów gotowych. Czas trwania cyklu produkcyjnego będzie różny w zależności od wykonywanej produkcji, i tak na przykład przy produkcji statków będzie wynosił od kilku do kilkunastu miesięcy, a przy produkcji piekarniczej kilka godzin. Do głównych składników cyklu produkcyjnego zaliczamy:

  • czas trwania operacji procesu produkcyjnego, zależny jest od wyboru technologii i organizacji procesu produkcyjnego. Związany jest on z rodzajem wyrobu, strukturą procesu produkcyjnego, wielkością partii oraz strukturą produkcyjną,
  • czas przerw w realizacji operacji procesu produkcyjnego, zależny od organizacji dnia roboczego,
  • długość cyklu produkcyjnego, jest to czas trwania operacji procesu produkcyjnego z uwzględnieniem czasu przerw, można użyć tu określenia - metoda analityczna, statystyczno-doświadczalna oraz szacunkowa.

Cykl produkcyjny składa się z:

  • cyklu badań i rozwoju (przygotowania produkcji), realizowany jest głównie w sferze informacyjnej oraz jeżeli mamy do czynienia z przygotowaniem czynników produkcji i zdolności produkcyjnej, realizowany będzie w sferze materialnej,
  • cyklu wytwarzania, wiąże się on z zaangażowaniem kapitału inwestycyjnego oraz obrotowego i realizowany jest głównie w sferze materialnej,
  • cyklu dystrybucji i sprzedaży klientowi, realizowany jest głównie w sferze materialnej i powiązany jest z zaangażowaniem kapitału obrotowego.

 

Artykuł zawiera 18810 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 07 listopad 2017 15:51
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe