Zaloguj się

Doskonalenie procesu produkcyjnego przedsiębiorstwa hutniczego

  •  Ewa Staniewska
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Doskonalenie procesu produkcyjnego przedsiębiorstwa hutniczego

Podstawą doskonalenia procesu produkcyjnego jest optymalne powiązanie i wykorzystanie czynników wytwórczych, wynikające z konieczności sprostania wymaganiom klientów, adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia, podnoszenia konkurencyjności, presji kosztów, wzrostu roli elastyczności wewnętrznej i zewnętrznej.

Celem podejmowanych działań jest osiągnięcie wymiernych efektów ekonomicznych i produkcyjnych takich m.in. jak: sprawność procesu produkcyjnego, terminowość wykonywania zadań, identyfikacja czynników wpływających na jakość produktów, skracanie czasów międzyoperacyjnych, minimalizacja zapasów. Istotną rolę zarówno w doskonaleniu dotychczasowych systemów produkcyjnych lub ich przeprojektowaniu odgrywają nowoczesne metody organizacji i zarządzania procesami produkcyjnymi wynikające z dążenia do poprawy wydajności i redukcji kosztów. Do popularnych rozwiązań, z uwagi na znaczną efektywność w zakresie usprawniania organizacji produkcji, pozwalających na poprawę gospodarowania zasobami, należą m.in. filozofie Just-in-Time i Lean. Głównymi ich założeniami są: skrócenie czasu (od złożenia zamówienia przez klienta do dostarczenia produktu) oraz ciągła eliminacja marnotrawstwa.
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości poprawy procesu produkcyjnego jako wybranego aspektu ogólnej koncepcji ciągłego doskonalenia na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa hutniczego. Zaprezentowano główne obszary i założenia szczupłego wytwarzania oraz efekty zastosowania wybranych narzędzi doskonalenia procesów.

Organizacja procesu produkcji
Organizacja procesu produkcyjnego powinna być oparta na prawidłowościach, współzależnościach występujących w rzeczywistych procesach produkcyjnych oraz doświadczeniach, pozwalających na określenie metod, sposobów sprawnego i ekonomicznie uzasadnionego przebiegu procesów produkcyjnych. Podstawowy proces produkcyjny składa się zazwyczaj z pięciu rodzajów operacji – są to operacje: technologiczne, kontrolne, transportowe, magazynowania, składowania. Istotną rolę odgrywają komórki produkcyjne, które są zbiorem stanowisk pracy, maszyn i urządzeń niezbędnych do zrealizowania procesów produkcyjnych wyrobów przydzielonych do wykonywania w tej komórce. Każda komórka produkcyjna charakteryzuje się: liczbą wszystkich stanowisk, liczbą stanowisk danego typu, typem stanowisk, rodzajem maszyn i urządzeń, planem rozmieszczenia, przestrzennym rozmieszczeniem stanowisk. Organizowanie komórek produkcyjnych powinno wynikać z zasad organizacji procesu produkcyjnego, których przestrzeganie umożliwia opracowanie harmonogramu ich pracy.

 

Artykuł zawiera 17900 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 07 czerwiec 2018 15:29
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe