Zaloguj się

Znaczenie ósmej zasady zarządzania jakością w budowaniu zielonych łańcuchów dostaw

  •  Tomasz Surmacz, Barbara Fura
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Znaczenie ósmej zasady zarządzania jakością w budowaniu zielonych łańcuchów dostaw

Norma ISO 14001:2004 jest międzynarodowym, uznanym standardem, na podstawie którego dokonywana jest certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego. Organizacje wdrażające ten system zarządzania zobowiązują się do ciągłej poprawy w zakresie minimalizacji negatywnego oddziaływania prowadzonej działalności na środowisko naturalne. Dostępne wyniki badań potwierdzają, że wdrożenie normy ISO 14001 przekłada się na poprawę wyników środowiskowych i ekonomicznych przedsiębiorstw.

Organizacje wprowadzając ten system oczekują, że certyfikacja zaowocuje zwiększeniem ich konkurencyjności i zyskowności. Większość dostępnych wyników badań dotyczy oceny efektów certyfikacji mających miejsce wyłącznie w organizacjach wdrażających tę normę zarządzania. Oddziaływanie środowiskowego standardu ma jednak swój szerszy kontekst. Rezultaty pro-środowiskowej postawy przedsiębiorstw mogą być widoczne również w organizacjach powiązanych z danym przedsiębiorstwem poprzez relację dostawca-odbiorca. Co więcej również firmy respektujące zasady ochrony środowiska naturalnego coraz częściej myślą w kategoriach całych łańcuchów dostaw oczekując podobnego zachowania u swoich kooperantów.

ISO 14001 i zarządzanie zielonymi łańcuchami dostaw
Łańcuch dostaw jest grupą firm wprowadzających produkt na rynek. Każda firma jest częścią łańcucha dostaw, czy ma tego świadomość, czy też nie. Chcąc lepiej funkcjonować w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa starają się świadomie integrować swoje działania w ramach wielu różnych obszarów. Mamy wtedy do czynienia z zarządzaniem łańcuchami dostaw. Chociaż przedsiębiorstwa zazwyczaj integrują swoje działania o charakterze operacyjnym i strategicznym mając na uwadze kwestie ekonomiczne, to coraz częściej brane są również pod uwagę środowiskowe aspekty podejmowanych działań. Efektem zmian zachodzących w świadomości współczesnych organizacji jest ukucie pokrewnych terminów, tj. Sustainable Supply Chain Management (SSCM) i Green Supply Chain Management (GSCM). Jednocześnie mówi się o zielonych łańcuchach dostaw, czyli takich, które w procesie swojej integracji biorą pod uwagę uwarunkowania środowiskowe. Zrównoważone zarządzanie łańcuchami dostaw obejmuje szersze spectrum działań, biorąc pod uwagę oprócz kwestii środowiskowych również aspekty społeczne i ekonomiczne. Ze względu na złożony charakter zarządzania łańcuchami dostaw zielone łańcuchy dostaw są w literaturze omawiane w różnych ujęciach. Najczęściej prowadzone analizy dotyczą pozyskiwania materiałów, przyjaznego dla środowiska projektowania produkcji (np. mniej energii i mniej zanieczyszczeń), montażu, przechowywania i dystrybucji oraz sprzedaży detalicznej, a także logistyki zwrotnej. Działania związane z wdrażaniem systemu ISO 14001 w przedsiębiorstwach mogą być zaczątkiem wspólnej pracy nad "wyzielenianiem" łańcuchów dostaw. Firmy z certyfikatem ISO 14001 są bardziej aktywne w działaniach środowiskowych w łańcuchach dostaw, niż te bez certyfikatu. Jednakże jednym z podstawowych problemów przedsiębiorstw chcących integrować swoje działania również w zakresie środowiskowym jest brak standaryzowanych sposobów na wdrożenie zmian pro-środowiskowych. Posiadanie przez firmę certyfikatu systemu zarządzania środowiskowego może być ułatwieniem i wydaje się, że firmy z certyfikatem ISO 14001 powinny być w czołówce firm wdrażających GSCM.

 

Artykuł zawiera 23570 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w środa, 20 czerwiec 2018 15:23
Zaloguj się by skomentować