Zaloguj się

Definicja filozofii Kaizen i jej główne koncepcje

  •  Kucharczyk Rafał
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Definicja filozofii Kaizen i jej główne koncepcje

W dzisiejszych czasach wymagania stawiane przez klientów stale wzrastają, a konkurencja w poszczególnych branżach jest coraz większa. Wszystkie przedsiębiorstwa muszą starać się osiągać najwyższe standardy, aby zagwarantować firmie rentowność. Powinny skupić się one na analizie oczekiwań klientów oraz zrozumieniu ich potrzeb, co może pozwolić odnieść sukces.

W literaturze słowo Kaizen można spotkać jako określenie pewnego rodzaju strategii, filozofii, która daje możliwość doskonalenia się wszystkich pracowników w każdym procesie. Jej główne przesłanie można sformułować następująco - "cokolwiek robisz, możesz to robić lepiej". Opiera się ona na pracy w zespołach, a także pozwala na podwyższanie standardów funkcjonujących w przedsiębiorstwie. Kolejnym zasadniczych elementem tejże filozofii, jest skupienie uwagi na szczegółach oraz analizowaniu wszystkich tematów zdroworozsądkowo. Mądra i systematyczna praca małymi krokami daje możliwość wprowadzenia istotnych zmian, a to z kolei przekłada się na podwyższenie jakości oferowanych dóbr i usług, niższe koszty oraz lepszą terminowość.
Celem referatu jest przedstawienie definicji filozofii Kaizen, oraz głównych koncepcji wchodzących w jej skład i dających możliwość doskonalenia procesów.

Definicja filozofii Kaizen i jej główne koncepcje
Rozwój każdego przedsiębiorstwa opiera się na wzmacnianiu i poprawie istniejących dotychczas standardów poprzez formułowanie nowych oraz wyższych celów. Rozwój można oprzeć na dwóch podejściach: innowacji oraz Kaizen. Innowacja jest szybka, wielka i widowiskowa, a także może przynieść istotne wyniki w minimalnym czasie. W przypadku filozofii Kaizen, ukierunkowuje ona działania kierownictwa, w stronę ciągłego rozwoju z wykorzystaniem małych, skutecznych kroków, w oparciu o wiedzę i doświadczenie wszystkich pracowników firmy. Angażując pracowników w ramach wdrażania filozofii Kaizen, daje im się możliwość kreowania nowych lub lepszych standardów, rozwijając równocześnie w sobie poczucie własności wobec nich, a co za tym idzie - dyscyplinę niezbędną, by się do nich dostosować. W taki sposób pracownicy firmy uczą się angażować w projekty Kaizen. Sens Kaizen bardzo dobrze oddaje cytat: "Nawet najdłuższa podróż zaczyna się od jednego kroku" - Lao Cy.

Japońska filozofia Kaizen ma swój początek pomiędzy 3000 a 1000 rokiem p.n.e. w okresie "kultury ryżowej". W latach czterdziestych XIX wieku stała się rozpoznawalna dzięki W.E. Demingowi, zajmującemu się zagadnieniami kontroli jakości. W Japonii miała miejsce wówczas "jakościowa rewolucja", która rozpowszechniła się następnie na cały świat. Deming uświadamiał Japończyków, że jakość wiąże się z tym, aby produkt bądź usługa spełniały określone wymagania, lecz, że jest to przede wszystkim styl życia, związany z niekończącym się procesem ulepszania. To Deming i jego nauki doprowadziły do tego, że w języku japońskim zdefiniowano nowe słowo - "Kaizen", gdzie "Kai" określa zmianę , a "zen" dobry, co można definiować jako ciągłe doskonalenie. Po okresie II wojny światowej, w sytuacji gdy przemysł japoński był zrujnowany, dużo firm musiało na nowo zaczynać swoją działalność. Filozofia Kaizen czyli stopniowego implikowania zmian oraz udoskonaleń, stała się systemem pracy dla słynnych firm japońskich.

 

Artykuł zawiera 16350 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w piątek, 23 listopad 2018 08:10
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe