Zaloguj się

Projektowanie architektoniczno-budowlane centrów logistycznych

  •  Szczecina Michał
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Projektowanie architektoniczno-budowlane centrów logistycznych

Projektowanie architektoniczno-budowlane centrów logistycznych wymaga specyficznego podejścia i niekiedy zastosowania oryginalnych rozwiązań. Podstawową sprawą jest zapewnienie jak największej ilości miejsca do składowania towarów lub przesyłek kurierskich, w zależności od rodzaju obiektu logistycznego (wyraźnie można rozgraniczyć podział na centra logistyczne dla sklepów wielkopowierzchniowych oraz centra dla firm kurierskich). Drugim równie ważnym zagadnieniem jest zorganizowanie odpowiedniego transportu wewnętrznego w całym budynku z naciskiem na maksymalne usprawnienie podawania załadowywanego lub rozładowywanego towaru, aby czas tych czynności był jak najkrótszy. Jednakże bryła budynku powinna obejmować również wszelkie pomieszczenia związane z jego obsługą, w tym zaplecze socjalne dla pracowników, biura, pomieszczenia dla instalacji (np. kotłownie).

Spośród wielu charakterystycznych dla centrów logistycznych elementów architektury i konstrukcji autor referatu postanowił przedstawić kilka z nich, poruszając jednocześnie kwestie ich projektowania, głównie w zakresie konstrukcji. Swoje przemyślenia i wnioski autor oparł o wieloletnią praktykę, biorąc udział w projektowaniu takich obiektów. Te elementy to:
- doki załadunkowe,
- regały wysokiego składowania,
- elementy małej architektury (rampy, lekkie schody wewnętrzne),
- schody spiralne,
- elementy odbojowe.

Zagadnienia ogólne projektowania centrów
Na początku projektowania centrów logistycznych rzeczą zasadniczą jest dobór systemu magazynowania. Podając za Neufertem można wyróżnić dwa główne systemy: statyczny i dynamiczny. W przypadku współczesnych centrów, gdy decydujący jest szybki czas rozładunku i załadunku oraz krótki czas składowania towaru, dominujący staje się system dynamiczny. System ten stawia głównie na rozwiązania takie jak: magazyny buforowe, regały przelotowe, regały krążące i przesuwne. Ważna jest również organizacja magazynu, a ta może być centralna lub zdecentralizowana. Organizacja zdecentralizowana zdecydowanie przyspiesza realizację zadań w centrum logistycznym, ale wymaga specjalnego wyposażenia i wyszkolenia personelu.

Spośród wielu rozwiązań architektonicznych samych magazynów można wyróżnić cztery wiodące: magazyny blokowe, magazyny wysokiego składowania, magazyny z wysokimi regałami oraz magazyny z regałami przelotowymi.
Magazyn blokowy to najprostsze rozwiązanie składowania, dodatkowo pozwala na duże wykorzystanie powierzchni oraz nie wymaga praktycznie żadnego wyposażenia za wyjątkiem wózków widłowych. Niestety, dostęp do dowolnie wybranej palety z towarem jest bardzo utrudniony (niekiedy wymaga przestawienia wielu innych palet) i właściwie ten typ magazynu sprawdza się tylko dla jednolitego rodzaju towaru (gdy składuje się przez cały czas to samo) oraz nie ma ograniczeń czasowych dla składowania towaru (np. krótki termin ważności).

Na przeciwnym biegunie funkcjonalności znajdują się magazyny wysokiego składowania. Magazyny takie sprawdzają się przy dużej różnorodności towarów i częstego dostępu do nich, jednakże wymagają większej ilości pracowników do obsługi.
Pewną modyfikacją magazynów wysokiego składowania są magazyny z wysokimi regałami oraz z regałami przelotowymi. Umożliwiają one szybki i stały dostęp do różnych produktów, ale są drogie w wykonaniu i obsłudze, a dodatkowo inwestorowi może nie opłacać się w przyszłości zmiana sposobu użytkowania budynku.
Mając już zaplanowany system magazynowania można przystąpić do projektowania bryły budynku. Jak to często bywa w przypadku obiektów o prostej bryle z wieloma elementami powtarzalnymi największego znaczenia nabiera prawidłowe zaprojektowanie szczegółów architektury i konstrukcji. W dalszej części pracy zostaną opisane wspomniane we wstępie detale.

 

Artykuł zawiera 12810 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 07 luty 2019 09:42
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe