logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Klastry logistyczne jako ogniwa globalnych łańcuchów dostaw Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W ostatnich latach obserwowane są zmiany w łańcuchach dostaw, które mają bezpośredni związek z procesem globalizacji sektorów polegającym na wykorzystywaniu zdolności firm do konfigurowania i koordynowania swojej aktywności produkcyjnej oraz powiększania wartości dodanej w sposób globalny, tj. ponad granicami państw.

Otwarcie się światowych rynków i postępująca globalizacja gospodarki wywołują więc zauważalne trendy w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw korporacji transnarodowych (KNT), do których należą:

 • formułowanie globalnych strategii logistycznych, które muszą uwzględniać zależność między centralizacją zarządzania przepływami a wymaganiami rynków lokalnych,
 • koncentracja produkcji, przejawiająca się w dylematach związanych z koniecznością realizacji dostaw poszczególnych wyrobów na wiele rynków lokalnych,
 • centralizacja zapasów, związana ze zmniejszaniem liczby magazynów, która jest konfrontowana z koncepcją lokowania zapasów blisko nabywców lub miejsca produkcji,
 • zasada odroczenia, umożliwiająca między innymi osiąganie wysokiego poziomu zróżnicowania produktów oferowanych ostatecznemu nabywcy z ograniczonej ilości elementów,
 • zasada lokalizacji, która wynika z zasady odroczenia, a powoduje konieczność takiego projektowania wyrobu, aby jego ostateczna wersja mogła być konfigurowana i finalizowana na rynku lokalnym.

Wpływ otoczenia rynkowego oraz istniejących trendów powoduje, że analiza łańcucha wartości i jego sieci powiązań oraz przebiegu procesów, a także identyfikacja krytycznych ogniw i procesów powinna prowadzić do etapu wyboru w skali międzynarodowej najkorzystniejszych struktur tego łańcucha oraz ciągu zachodzących w nim procesów. Stąd, mając na względzie efektywność funkcjonowania łańcucha wartości przedsiębiorstwa, zwracają uwagę na:

 • dokładniejsze dostosowanie działań do potrzeb rynku i uwarunkowań otoczenia,
 • poprawę struktury organizacyjnej i powiązań kooperacyjnych oraz metod zarządzania łańcuchem,
 • zwiększenie zdolności do tworzenia wartości dodanej,
 • poprawę jakości kluczowych kompetencji,
 • lepsze wykorzystanie poszczególnych konfiguracji i procesów koordynacyjnych.

W konsekwencji, identyfikacja wymienionych potrzeb oraz poszukiwanie bardziej efektywnych sposobów funkcjonowania powoduje powstawanie nowych form organizacyjnych, czego przykładem są klastry. Klastry logistyczne mają szczególne znaczenie w procesach globalizacji łańcuchów dostaw ze względu na ich interfunkcjonalność, m.in. w zakresie wielkości, rodzajów i kierunków przepływów, zdolności do kształtowania indywidualnych rozwiązań, tworzenia wartości dodanej na określonym etapie łańcucha dostaw, a także możliwości w zakresie dostępu do rynków lokalnych dostawców oraz nabywców.
Celem artykułu jest zatem prezentacja klastra logistycznego jako ogniwa łańcuchów dostaw, oferującego kompleksową obsługę logistyczną o charakterze szerszym niż oferta centrum logistycznego, co jest efektem zmieniającego się zapotrzebowania podmiotów gospodarczych.

Przegląd literatury
Realizacja popytu na obsługę logistyczną dokonuje się na rynku usług logistycznych. Rynek ten podlega ewolucji, tak jak ewolucyjny charakter ma zapotrzebowanie na obsługę logistyczną zgłaszaną przez przedsiębiorstwa. Popyt na obsługę logistyczną jest determinowany przez różnorodne czynniki, do których zaliczają się głównie: zmienność potrzeb, plany i wymagania klientów oraz ceny i jakość usług logistycznych. Ponadto oferta rynku usług logistycznych dostosowuje się do potrzeb globalnej gospodarki, a tym samym podlega opisanym wyżej trendom oddziałującym na łańcuchy dostaw.

 

Artykuł zawiera 19180 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany piątek, 22 luty 2019 15:37
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

 • 1
 • 2
 • 3

Ekspansja Grupy Fracht w Afryce - operator uruchamia nowy oddział…

Ekspansja Grupy Fracht w Afryce - operator uruchamia nowy oddział w Egipcie

Grupa Fracht, globalny operator logistyczny dla przemysłu, wzmacnia swoją ofertę i rozszerza działalność na afrykańskim...

ID Logistics gotowy do uruchomienia nowego magazynu PepsiCo

ID Logistics gotowy do uruchomienia nowego magazynu PepsiCo

ID Logistics, wiodący dostawca usług logistycznych, specjalizujący się w dedykowanej logistyce kontraktowej, wzmacnia współpracę z...

Cyfryzacja dokumentacji celnej i metoda pojedynczego okna od 2021 roku

Cyfryzacja dokumentacji celnej i metoda pojedynczego okna od 2021 roku

Cyfryzacja dokumentacji ułatwia handel oraz zmniejsza koszty i pozwala zaoszczędzić cenny czas, jednak branża logistyczna...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj