Zaloguj się

WIEDZA: logistyka

Kolejowe wyniki przewozowe - kwiecień 2023

W kwietniu 2023 r. koleją podróżowało prawie 30,1 mln pasażerów i przewieziono ponad 18 mln ton towarów. W porównaniu z kwietniem 2022 r. to wzrost o 11,7% w liczbie przewiezionych osób i spadek o 15,3% w masie przetransportowanych koleją towarów.

Pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej PKP CARGO

Grupa Kapitałowa PKP CARGO opublikowała Raport Zrównoważonego Rozwoju za 2022 rok, w którym ujawniła w sposób transparentny i kompleksowy dane niefinansowe. Punktem wyjścia do raportu były tematy wskazane jako istotne przez interesariuszy Grupy. Wśród nich znalazły się m.in. kwestie dotyczące pracowników, działań biznesowych, a także wpływu społecznego i środowiskowego. W raporcie, oprócz spółki wiodącej – PKP CARGO S.A. – uwzględnione zostały dane z siedmiu spółek zależnych. Raport został przygotowany w oparciu o Standardy GRI.

CARGOUNIT z 9 nowymi Vectronami od Siemens Mobility

CARGOUNIT polska firma zajmująca się wynajmem lokomotyw w Europie Środkowo-Wschodniej, a także jeden z wiodących tego typu podmiotów w Europie, zdecydowała się zakupić kolejnych 9 lokomotyw Vectron. Łącznie firma będzie mieć w swojej flocie aż 42 elektrowozy Siemensa (36 Vectronów i 6 Smartronów), stając się największym odbiorcą tego typu pojazdów w Polsce.

Lokomotywy Gama Marathon od Cargounit dla Olavion

Cargounit i Olavion, spółka wchodząca w skład Grupy Unimot, podpisały ramową umowę najmu lokomotyw oraz umowy szczegółowe na najem 8 nowoczesnych lokomotyw elektrycznych Gama Marathon z silnikiem dojazdowym. Pierwsza lokomotywa Gama Marathon trafiła w kwietniu tego roku do Olavion, a kolejne mają zostać przekazane przewoźnikowi do końca roku.

CARGOUNIT zakupiło nowe lokomotywy Siemens Mobility

CARGOUNIT, polska firma zajmująca się wynajmem lokomotyw w Europie Środkowo-Wschodniej, a także jeden z wiodących tego typu podmiotów w Europie odebrała kolejne dwie lokomotywy Vectron oraz zdecydowała się zakupić nowe lokomotywy od Siemens Mobility. Łącznie CARGOUNIT będzie mieć w swojej flocie aż 33 pojazdy Siemensa.

PKP Intercity podpisuje umowę na zakup 20 nowych lokomotyw

PKP Intercity podpisało umowę z nowosądecką spółką NEWAG na zakup 20 lokomotyw elektrycznych. W ramach kontraktu zakupione zostaną lokomotywy Griffin – co przyczyni się do rozbudowy parku taborowego o platformy tych lokomotyw. Warta ponad 500 mln zł brutto umowa jest kolejnym krokiem we wzmacnianiu parku lokomotyw PKP Intercity i zwiększaniu komfortu podróży.

Nowe pociągi dla Pomorza Zachodniego

Prawie ćwierć miliarda złotych chce przeznaczyć Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego na zakup nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Przetarg ogłoszony przez Urząd Marszałkowski przewiduje realizację zamówienia z tzw. opcją 4+4. Wszystkie nowe pojazdy pojawią się na torach do listopada 2025 roku.