Zaloguj się

WIEDZA: logistyka

Ograniczenia mocy i agregaty prądotwórcze w magazynach

Przedsiębiorcy otrzymali pisma od dostawców energii elektrycznej ostrzegające o możliwej konieczności ograniczenia poboru mocy. W niektórych przypadkach są drastyczne – o kilkaset procent. Ograniczenia w dostawie energii mogą dotknąć głównie zakłady przemysłowe i logistyczne. Firmom, które się do tego nie zastosują, grożą wysokie kary – do 15% przychodów rocznych. To powoduje wzrost zainteresowania agregatami prądotwórczymi, których koszt szybko rośnie, a dostępność spada.