Zaloguj się

Wybrane elementy systemu logistycznego w zarządzaniu kryzysowym na przykładzie wybranej jednostki samorządowej

Polecamy! Wybrane elementy systemu logistycznego w zarządzaniu kryzysowym na przykładzie wybranej jednostki samorządowej

Logistyka jest nieodzownym elementem wszystkich czynności wykonywanych przed poszczególne podmioty biorące udział w zarządzaniu kryzysowym, w celu reagowania na dane zagrożenie.

Działania logistyczne w zarządzaniu kryzysowym są realizowane na każdym szczeblu administracji samorządowej i rządowej, a zatem gminy, powiatu, województwa oraz kraju. Obejmują one trzy główne przedsięwzięcia: ratownictwo, zaopatrzenie oraz procesy informacyjne. Zasadniczym celem działań logistycznych w sytuacjach kryzysowych jest zapewnienie ludności poszkodowanej niezbędnych warunków przetrwania, poprzez właściwie zaplanowany i przeprowadzony proces zaopatrzeniowy, ewakuacji, sprawny system łączności i ostrzegania. Ponadto drugi aspekt logistyki w zarządzaniu kryzysowym dotyczy zapewnienia prawidłowego funkcjonowania służb i podmiotów uczestniczących w sytuacji zagrożenia. Można zatem powiedzieć, iż system logistyczny funkcjonuje w dwóch wymiarach: zewnętrznym, który dotyczy zapewnienia warunków bytowych ludności poszkodowanej oraz wewnętrznym, stanowiącym zabezpieczenie służb ratowniczych. Procedury logistyczne są prowadzone zarówno przed, jak i w trakcie wystąpienia zagrożenia. W niniejszym artykule przedstawiono wybrane elementy logistyki w zarządzaniu kryzysowym na przykładzie gminy, takie jak ewakuacja, ostrzeganie i alarmowanie oraz organizację łączności.

Wybrane elementy logistyki w zarządzaniu kryzysowym
Nadzór nad działaniami logistycznymi w gminie, w obliczu sytuacji kryzysowej pełni koordynator zabezpieczenia logistycznego, wraz z podległymi grupami o charakterze roboczym. Jedną z nich jest grupa zabezpieczenia logistycznego, która składa się ze specjalisty ds. zaopatrzenia, ds. gospodarczo-bytowych oraz ds. transportu. Druga grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej w swoim składzie posiada specjalistę ds. ewakuacji medycznej, ds. sanitarno-higienicznych i przeciwepidemicznych, ds. zaopatrzenia w sprzęt i materiały medyczne oraz ds. pomocy socjalno-bytowej. Cały zespół bierze udział w zapewnieniu niezbędnych działań zaopatrzeniowych, informacyjnych i ratowniczych, a ich zakres odpowiedzialności znajduje się w siatce bezpieczeństwa.
System logistyczny jest wsparty procesem zarządzania, a zatem powinien być odpowiednio zaplanowany, zorganizowany, kierowany i musi podlegać kontroli. Ponadto, w aspekcie zarządzania kryzysowego uwzględnia wszystkie fazy zarządzania kryzysowego, takie jak zapobieganie, przygotowanie, reagowanie i odbudowę. W tabeli 1 przedstawiono zakres działań logistycznych w poszczególnych fazach zarządzania kryzysowego.

Artykuł zawiera 14000 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 20 wrzesień 2017 10:35
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe