Zaloguj się

Analiza technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa informacji na przykładzie przedsiębiorstwa logistycznego

Polecamy! Analiza technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa informacji na przykładzie przedsiębiorstwa logistycznego

Logistyka w swojej istocie trudni się planowaniem, realizowaniem oraz kontrolowaniem sprawnego i efektywnego pod względem ekonomicznym przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych, a także odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia potrzeb odbiorców.

Zatem można założyć, iż dobra informacyjne mają ogromne znaczenie w procesach logistycznych wpływając na jakość tychże procesów, a w konsekwencji generując wartość dodaną dla klienta.

Podmioty gospodarcze działające w sektorze usług logistycznych, jak również działy logistyki w przedsiębiorstwach o profilu produkcyjnym czy handlowym bazują na ogromnym przepływie informacji i danych. Jako przykład można wskazać chociażby informacje o produktach, dla których ustala się plany produkcji, surowcach czy materiałach niezbędnych do ich wytworzenia, czy też informacje dotyczące realizacji zamówień i obsługi klienta. Z funkcjonalnego punktu widzenia w całym systemie logistycznym można wskazać następujące kategorie informacji:
1. Informacje twarde - dokumenty papierowe (listy przewozowe, dokumenty magazynowe itp.);
2. Informacje związane z produktem - naklejki adresowe, produktowe, logistyczne (np. opakowaniowe);
3. Informacje związane z obsługą procesu - zlecenia, potwierdzenia (elektroniczne, papierowe, ustne);
4. Informacje związane z finansami - dokumenty księgujące proces (np. faktury),
5. Informacje związane z przepływem materiałowym - elektroniczne pliki danych, polecenia technologiczne (np. polecenie pobrania w procesie kompletacji, które może być głosowe, świetlne, papierowe lub na skanerze);
6. Informacje ogólne i pomocnicze dla realizacji procesu.

Wobec powyższego nieodzownym elementem funkcjonowania firm logistycznych są systemy informatyczne. Do wymiernych korzyści płynących z ich zastosowania można zaliczyć sprawny przepływ towarów, minimalizację powierzchni magazynowych, zoptymalizowane prognozowanie i planowanie przepływów i środków transportu, a także sprawny obieg dokumentów. Zakłada się, że rynek aplikacji magazynowych i logistycznych jest jedną z prężniej rozwijających się dziedzin w branży IT.
Jak wskazano powyżej rozwiązania informatyczne są współcześnie motorem napędowym każdego przedsiębiorstwa, z kolei w przypadku podmiotów logistycznych ich rola jest znacznie większa, gdyż nie mogą one istnieć i działać poprawnie bez odpowiednich systemów informatycznych. Niezmiernie istotnym aspektem jest posiadanie takiego systemu, który sprosta rosnącej fali włamań i ataków komputerowych, będzie odporny na uszkodzenia oraz wyposażony w mechanizmy gwarantujące bezpieczeństwo przechowywanych i przetwarzanych w nim danych.

Celem artykułu jest wskazanie istoty bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie usług logistycznych, analiza i ocena zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem podatności na jakie narażone są dobra informacyjne gromadzone, przetwarzane i transmitowane za pośrednictwem sieci teleinformatycznej. Ponadto w artykule dokonano charakterystyki wybranych rozwiązań technicznych i organizacyjnych gwarantujących racjonalny poziom bezpieczeństwa danych.

 

Artykuł zawiera 32010 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 26 wrzesień 2017 12:38
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe