Zaloguj się

Pomoc medyczna w czasie trwania kryzysu humanitarnego

Polecamy! Pomoc medyczna w czasie trwania kryzysu humanitarnego

Świat niemalże codziennie nękany jest różnego typu zdarzeniami takimi, jak: katastrofy naturalne i antropogeniczne, napięciami o charakterze militarnym wewnątrz państw jak i zewnętrznymi, międzynarodowymi. Rodzi to problem powstających kryzysów humanitarnych, które sieją postrach wśród społeczności niejednego państwa.

Wiele regionów świata jest lub było pogrążonych w takich kryzysach. Dotyka to przede wszystkim państw należących do tak zwanego trzeciego świata, gdzie pomoc humanitarna przydaje się ze zdwojoną siłą. Pomoc ta jest przede wszystkim oparta na ratowaniu i ochronie życia w czasie klęsk i katastrof naturalnych lub wywołanych działalnością człowieka. Wiąże się to z pomocą medyczną oraz sanitarną. Medyczna pomoc humanitarna opiera się na zasadach, które możemy podzielić na:

  • zasadę nadrzędną polegającą na poszanowaniu i ochronie godności wszystkich poszkodowanych;
  • zasady szczegółowe, do których możemy zaliczyć:

- zasadę humanitaryzmu - jednostkę ludzką należy traktować humanitarnie w każdych warunkach, czego przejawem jest ratowanie życia ludzkiego i niesienie ulgi w cierpieniu, przy jednoczesnym poszanowaniu jednostki;
- zasadę bezstronności - podstawą niesienia pomocy musi być wyłącznie zaistniała potrzeba, udzielanie pomocy medycznej nie może być uzależnione od narodowości, rasy, wyznania ani poglądów politycznych;
- zasadę neutralności - udzielanie pomocy medycznej nie łączy się ze wspieraniem jednej ze stron konfliktu zbrojnego lub innego sporu, w trakcie którego organizowana jest pomoc humanitarna;
- niezależność - oznaczającą autonomię celów humanitarnych, politycznych, gospodarczych i militarnych.

W krajach rozwiniętych pomoc medyczna wkracza w coraz to wyższy stopień zaawansowania. Powstają specjalistyczne kliniki, tworzone są centra urazowe wraz z szpitalnymi oddziałami ratunkowymi, większa cześć społeczeństwa potrafi udzielić pierwszej pomocy (pomocy przedmedycznej) drugiej osobie. Definicja pomocy medycznej brzmi następująco: "zespół czynności wykonywanych w celu ratowania i ochrony życia i zdrowia ofiar wszelkiego rodzaju wypadków i zachorowań za pomocą dostępnego sprzętu przez świadków zdarzenia a następnie przez personel medyczny". W zależności od stopnia zaawansowania czynności jakie są wykonywane, pomoc medyczną możemy podzielić na cztery rodzaje. […] Pierwsza pomoc przedmedyczna to wszystkie czynności jakie wykonują świadkowie zdarzenia za pomocą dostępnych przedmiotów medycznych, zazwyczaj nie mają oni wykształcenia medycznego. Pomoc świadków działań medycznych jest nieodzowna, uratowała niejedno życie. Kolejnym etapem niesienia pomocy, już bardziej zaawansowanym jest kwalifikowana pierwsza pomoc, która prowadzona jest przez ratownika w ramach wykonywanej pracy lub każdego innego przypadku zagrożenia zdrowia lub życia jakiego był świadkiem. Mówiąc o ratowniku mamy na myśli osobę posiadającą kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, czyli mającą podstawową wiedzę dotyczącą pomocy medycznej. W tym rodzaju pomocy występują już czynności bardziej zaawansowane typu resuscytacja krążeniowo - oddechowa, użycie podstawowych sprzętów medycznych (AED, deska ortopedyczna). Jednak najbardziej zaawansowane działania medyczne występują w medycznych czynnościach ratunkowych oraz pomocy lekarskiej. Ten pierwszy rodzaj to działania prowadzone przede wszystkim w terenie na miejscu zdarzenia bądź w jego pobliżu przez wykwalifikowany personel medyczny.

Artykuł zawiera 59040 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 13 luty 2018 15:44
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe