Zaloguj się

Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwach jako narzędzie służące budowie zielonych łańcuchów dostaw

Polecamy! Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwach jako narzędzie służące budowie zielonych łańcuchów dostaw

Popularność dobrowolnych działań podejmowanych przez organizacje na rzecz realizacji ich środowiskowych celów ulega stopniowemu zwiększaniu się. Wynika to z faktu, że inicjatywy środowiskowe podejmowane dobrowolnie okazują się często mniej kosztowne od tradycyjnych nakazowo-zakazowych instrumentów ochrony środowiska, bardziej skuteczne, gdyż ich efekty są monitorowane przez organizacje wdrażające te rozwiązania, nie generując przy tym wysokich kosztów związanych z egzekwowaniem przyjętych zobowiązań. Są one w kręgu zainteresowania przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego o wyraźnej presji na środowisko naturalne, ale również podmiotów prowadzących działalność usługową czy handlową.

Wśród dobrowolnych rozwiązań wspierających osiąganie środowiskowych celów organizacji znajduje się certyfikowany system zarządzania środowiskowego ISO 14001. Wdrażając ten system zarządzania organizacje są zobowiązane do systematycznego wykonania cyklu działań, na które składają się: opracowanie polityki środowiskowej, nadzorowanie realizowanych procesów mogących oddziaływać na środowisko, ustanowienie celów i zadań środowiskowych, monitorowanie postępów w ich realizacji oraz poddawanie wdrożonego systemu przeglądom kierownictwa.

Dotychczasowe wyniki badań pokazują efekty dobrowolnych rozwiązań na rzecz minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko. Brakuje jednak opracowań, w których dokonywano by pośredniego wskazania oddziaływania implementacji systemu ISO 14001 czy innych dobrowolnych programów na rzecz rozwoju zielonych łańcuchów dostaw. Niniejszy artykuł wypełnia dostrzeżoną lukę badawczą dostarczając wyników badań empirycznych w zakresie oddziaływania prośrodowiskowej postawy przedsiębiorstw wyrażonej certyfikatem ISO 14001 na podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego w organizacjach związanych z danym podmiotem poprzez łańcuch dostaw. Uzyskane wyniki badań posłużą również do oceny poziomu rozwoju organizacji w kierunku realizowania zielonych łańcuchów dostaw oraz czynników determinujących takie współdziałanie.
Głównym celem artykułu jest ocena wpływu wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego na zgodność z normą ISO 14001 na podejmowanie inicjatyw w kierunku zielonego łańcucha dostaw w przedsiębiorstwach powiązanych z daną organizacją łańcuchem dostaw. Wyniki badań mają również na celu próbę oceny występowania podobnych działań w przedsiębiorstwach powiązanych z danym podmiotem wspólnym łańcuchem dostaw.
 

Artykuł zawiera 18590 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 27 luty 2018 16:00
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe