Zaloguj się

Czynniki kształtujące relacje endogeniczne jako uboczne składniki procesów logistycznych

Polecamy! Czynniki kształtujące relacje endogeniczne jako uboczne składniki procesów logistycznych

Jednym z ważnych czynników wpływających bezpośrednio na efektywność i wyniki firmy jest komunikacja wewnętrzna czyli relacje endogeniczne. Gdyby trzeba było wymienić najistotniejsze elementy przyczyniające się do rozwoju firmy to komunikacja znalazłaby się tuż obok dobrego planu sprzedażowego.

Mało kto zdaje sobie sprawę, że wartościowym zasobem każdej organizacji jest doskonalenie funkcjonowania komunikacji wewnętrznej oraz jak wartościowym elementem i zarazem jednym z najtańszych narzędzi sprawnego zarządzania. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie oraz zidentyfikowanie czynników kształtujących relacje endogeniczne. Opisane zostały przede wszystkim jako uboczne składniki procesów logistycznych, gdzie dokładne ich umiejscowienie wskazuje zaproponowana mapa procesu pozyskania klienta u operatora logistycznego.
Pracownik, który nie zna misji, strategii i celów działania firmy, nie rozumie znaczenia zadań, jakie mu powierzono, nie otrzymuje informacji zwrotnej dotyczącej oceny wykonania przez niego zadań i jego zachowań, któremu nie są dostarczane podstawowe informacje o klientach, produktach i sytuacji rynkowej i finansowej firmy, może mieć poczucie zagubienia, jest niepewny swojej przyszłości w organizacji, nigdy nie będzie właściwie umotywowany do zaangażowania się w realizację celów firmy, których nie zna bądź nie rozumie.
Istotne jest na samym początku wdrażania pracownika bądź uruchamiania kolejnej inwestycji, usługi lub procesu, prawidłowe zidentyfikowanie wszystkich występujących czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych mających w przyszłości ogromny wpływ na kształtowanie się relacji endogenicznych.

Relacje endogeniczne w logistyce usług
Operatorzy logistyczni, którzy aktualnie działają na rynku, oferują kilka podstawowych (głównych z ich punktu widzenia) usług logistycznych oraz szereg świadczeń dodatkowych, czasami nietypowych (niestandardowych, unikatowych). Już na etapie wyboru i kształtowania takich usług towarzyszą od samego początku relacje endogeniczne. Można na początek przytoczyć operatora, który obecnie realizuje np. usługi magazynowania i transportu. Każda z tych usług ma wiele czynników składowych i zależności wewnętrznych oraz zewnętrznych uwarunkowanych obustronnymi ustaleniami, warunkami umowy czy zakresem odpowiedzialności. Nie jest możliwa realizacja tych wszystkich zamierzeń bez łącznego występowania zarówno przepływu dwukierunkowej informacji, jak i relacji wewnętrznych, które pośrednio i bezpośrednio wpływają na nie. Operator logistyczny, który realizuje outsourcing magazynowy łącznie z wieloma usługami dodatkowymi, musi mieć świadomość ważności wpływu wewnętrznych relacji we własnej organizacji na realizację założeń wynikających z podpisanych umów czy globalnych kontraktów. To od początku tworzenia się partnerstwa pomiędzy przedstawicielem usługodawcy logistycznego a klientem występują relacje endogeniczne np. planowanie w grupie projektowej, podekscytowanie wśród pracowników działu handlowego, operacyjnego jak i wstępne rozmowy w dziale zakupów po stronie klienta. Ktoś powiedział, że zdobycie nowego klienta kosztuje do pięciu razy więcej niż utrzymanie istniejącego.

 

Artykuł zawiera 14560 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w czwartek, 22 marzec 2018 13:41
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe