Zaloguj się

WIEDZA: pozostałe zagadnienia

Zależność parametrów pracy silnika turbinowego od zmiany geometrii kanału przepływowego sprężarki osiowej

W artykule przedstawiono zagadnienie wpływu zmian ustawienia regulowanych łopatek kierownicy sprężarki osiowej na parametry pracy sprężarki oraz całego silnika turbinowego. Nieprawidłowe funkcjonowanie systemu zmiany ustawienia regulowanych łopatek sprężarki osiowej silnika turbinowego może powodować niestabilną pracę sprężarki przenoszoną na konstrukcję silnika.

Strony internetowe