Zaloguj się

Raport Cushman & Wakefield - Marketbeat Polska - podsumowanie 2018 roku

Polecamy! Raport Cushman & Wakefield - Marketbeat Polska - podsumowanie 2018 roku

Rynek powierzchni magazynowych nadal rozwija się w szybkim tempie, na co ma wpływ: dobra koniunktura gospodarcza, rozwój infrastruktury transportowej oraz coraz większy popyt generowany przez branżę e-commerce. Pomimo wzrostu czynszów najmu, aktywność najemców pozostaje na wysokim poziomie, o czym świadczy prawie 4-milionowy wolumen transakcji najmu odnotowany w zeszłym roku. W warunkach wysokiego popytu i niskiego wskaźnika powierzchni niewynajętej, deweloperzy rozpoczynają kolejne inwestycje. Na koniec 2018 roku w budowie znajdowało się ponad 1,9 mln m kw., z czego 69% zostało już zabezpieczone umowami przednajmu. Pozytywny obraz rynku dopełnia rosnące zainteresowanie aktywami logistycznymi ze strony zagranicznych funduszy inwestycyjnych. W 2018 roku wolumen transakcji inwestycyjnych osiągnął ponad 1,8 mld EUR, co oznacza rekordowy wynik i ponad 70-procentowy wzrost w porównaniu do poprzedniego roku. Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield prezentuje wyniki raportu: "Marketbeat - Rynek magazynowy w Polsce - podsumowanie 2018 roku".

Niniejszy raport o rynku nieruchomości "Marketbeat - rynek magazynowy w Polsce - podsumowanie 2018 roku", został przygotowany przez Dział Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych Cushman & Wakefield.
Na koniec 2018 roku całkowite zasoby rynku przemysłowo-magazynowego w Polsce wyniosły 15,79 mln m kw. Deweloperzy dostarczyli 2,22 mln m kw. powierzchni, co oznacza wynik jedynie o 6% niższy w porównaniu do 2017 roku. Rekordowy wynik aktywności deweloperskiej odnotowano w regionie Polski Centralnej (792 tys. m kw.), gdzie na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy ukończono duże projekty, m.in. dla firm: BSH, Media Expert i Smyk w ramach Panattoni Central European Logistics Hub w Łodzi (łącznie 214 tys. m kw.), Hillwood BTS Zalando 1 w Głuchowie (125 tys. m kw.) oraz Panattoni Park Stryków III (91 tys. m kw.). Wśród pozostałych rynków, najwięcej powierzchni ukończono na Górnym Śląsku (303 tys. m kw.), w regionie Wrocławia (219 tys. m kw.) oraz w okolicach Warszawy (205 tys. m kw.).
Aktywność najemców utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Wolumen transakcji najmu w całym 2018 roku osiągnął 3,98 mln m kw., co oznacza nieznaczny spadek popytu o 2,5% względem 2017 roku. W strukturze popytu dominowały nowe umowy i rozszerzenia powierzchni najmu z udziałem wynoszącym około 76% wszystkich transakcji. Tak jak w ubiegłych latach, największe zapotrzebowanie na rynku kreowała branża logistyczna z 36-procentowym udziałem w całkowitym popycie, a także sieci handlowe (16%) oraz firmy z branży e-commerce (13%), produkcyjnej (9%) i motoryzacyjnej (5%). Podobnie jak w 2017 roku, najwięcej transakcji zawarto na trzech rynkach: w okolicach Warszawy (762 tys. m kw.), w regionie Górnego Śląska (752 tys. m kw.) i w Polsce Centralnej (602 tys. m kw.). Rynki te odpowiadały za 53% całkowitego popytu. Największe kontrakty zawarto w ramach umów typu BTS, w tym m.in. Leroy Merlin w miejscowości Piątek w Polsce Centralnej (124 tys. m kw., Panattoni) oraz Zalando w Olsztynku (120 tys. m kw., Hillwood). Projekty typu BTS stanowiły około 30% całkowitego popytu.
Aktywność deweloperska utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie - w budowie na koniec roku znajdowało się 1,92 mln m kw., z czego 69% zostało zabezpieczone umowami najmu. Najwięcej powierzchni powstaje na Górnym Śląsku (488 tys. m kw.), w Polsce Centralnej (295 tys. m kw.) i w okolicach Warszawy (204 tys. m kw.). Większość inwestycji deweloperskich lokalizowana jest w pobliżu głównych korytarzy transportowych poza granicami miast, jednakże obserwujemy rosnącą popularność miejskich parków magazynowych, wpisujących się w model logistyki "ostatniej mili”. Projekty tego typu mają na celu optymalizację kosztów transportu i skrócenie czasu dostaw do finalnych odbiorców na rosnących rynkach miejskich, takich jak: Warszawa, Wrocław, Łódź, Poznań, Gdańsk i Szczecin.
Ze względu na bardzo duży popyt i niewielki odsetek inwestycji spekulacyjnych, grudniowy poziom pustostanów wyniósł 796 000 m kw., co stanowiło 5% całkowitych zasobów w kraju. Oznacza to spadek wskaźnika powierzchni niewynajętej o 0,2 pp. w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2017 roku. Niska dostępność powierzchni magazynowej, w powiązaniu z wciąż wysokim popytem i wzrostem kosztów inwestycji deweloperskich, przyczyniła się do wzrostu czynszów na większości rynków magazynowych w Polsce. Wzrost ten wyniósł około 10-15% w relacji do stanu sprzed roku i odzwierciedlony jest w wyższych stawkach efektywnych w związku z mniejszymi zachętami finansowymi oferowanymi przez deweloperów. 
Trend wzrostowy w odniesieniu do czynszów dotyczy jednak większości rynków europejskich, co pozwala na utrzymanie konkurencyjności sektora logistycznego w Polsce. Dobra koniunktura gospodarcza, rosnące czynsze i wydłużenie przeciętnego okresu, zawieranych na rynku kontraktów z 3 do 5 lat, koresponduje ze wzrostem aktywności zagranicznych funduszy inwestycyjnych. W 2018 roku przeznaczyły one rekordową kwotę 1,84 mld euro na zakup aktywów logistycznych i produkcyjnych w Polsce, co w ujęciu rocznym stanowi wzrost o 73%.


Cały Raport jest dostępny poniżej w formacie PDF.


Raport pochodzi ze strony: http://media.pl.cushmanwakefield.com.pl/pr/424987/rekordowy-wolumen-inwestycji-kapitalowych-w-sektorze-logistycznym

Ostatnio zmieniany w piątek, 08 marzec 2019 13:13
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe