logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Śródlądowe drogi wodne w Polsce i ich klasyfikacja Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Transport śródlądowy przez lata był w Polsce zaniedbywany, przez co znacznie pogorszyły się warunki żeglugowe na rzekach. Obecnie dominują przewozy na trasach krótkich i lokalnych. Podejmowane są jednak kroki w celu zatrzymania procesu dekapitalizacji śródlądowych dróg wodnych.

Transport wodny ma wiele zalet, które nie są w pełni wykorzystywane. Żegluga śródlądowa ma marginalne znaczenie w systemie transportowym kraju. W porównaniu do innych polskich rzek Odra ma największe znaczenie dla transportu wodnego śródlądowego.

Zadania gospodarki wodnej
Dział gospodarki o nazwie gospodarka wodna zajmuje się metodami i środkami kształtowania zasobów śródlądowych wód powierzchniowych oraz podziemnych. Wody powierzchniowe pełnią różnorodne funkcje. Do najważniejszych z nich należą:

1. funkcja transportowa, czyli wodne przewozy śródlądowe towarów oraz pasażerów, umożliwiające funkcjonowanie portów, przeładowni i stoczni rzecznych;
2. funkcje przemysłowa i komunalna, traktujące rzekę jako miejsce ujęcia wody dla przemysłu i ludności, a jednocześnie odbiornik ścieków przemysłowych i komunalnych;
3. funkcja rolnicza, mająca na celu utrzymanie właściwych stosunków wodno-glebowych oraz nawadnianie terenów wykorzystywanych pod uprawę;
4. funkcja energetyczna, do której należy wykorzystanie siły przepływającej wody do produkcji energii elektrycznej;
5. funkcje sportowo-rekreacyjna i turystyczna, czyli wykorzystanie rzeki jako miejsca do spędzania wolnego czasu i promowania aktywnego wypoczynku.

Zakres zadań gospodarki wodnej definiuje ustawa o działach administracji rządowej. Obejmuje on sprawy:

1. kształtowania, ochrony i racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych;
2. utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych, stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi wodami, obejmującą budowle oraz urządzenia wodne;
3. budowy, modernizacji oraz utrzymania śródlądowych dróg wodnych;
4. ochrony przeciwpowodziowej, w tym budowy, modernizacji oraz utrzymania urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią oraz koordynacji przedsięwzięć służących osłonie i ochronie przeciwpowodziowej państwa;
5. funkcjonowania państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej, z wyłączeniem zagadnień monitoringu jakości wód podziemnych;
6. współpracy międzynarodowej na wodach granicznych w zakresie zadań należących do działu.

Artykuł zawiera 27780 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany piątek, 15 styczeń 2016 09:04
Ściągnij załącznik:

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Coraz więcej ataków przez szyfrowane łącza internetowe

Coraz więcej ataków przez szyfrowane łącza internetowe

Cyberprzestępcy coraz częściej przeprowadzają ataki z wykorzystaniem komunikacji szyfrowanej i plików malware. W 2017 roku...

Prawie połowa kierowców nie zna przepisów dotyczących jazdy po alkoholu

Prawie połowa kierowców nie zna przepisów dotyczących jazdy po alkoholu

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie AlcoSense Laboratories, blisko połowa kierowców nie wie, jaka...

Aż 90% rabatu na numer LEI do końca czerwca!

Aż 90% rabatu na numer LEI do końca czerwca!

Według dyrektywy MiFID-II Unii Europejskiej od połowy 2018 roku wszystkie podmioty prawne działające na rynkach...

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj