Zaloguj się

Farmacja wdraża technologię EPC/RFID

O technologii EPC/RFID pisano już na łamach Logistyki wielokrotnie w poprzednich numerach i prawdopodobnie jeszcze wiele słów na ten temat zostanie przelanych na papier.

Dlaczego? Otóż ta nowa technologia, nad której aspektami jeszcze kilka lat temu pracowano w laboratorium, a specjalne grupy robocze opracowywały kolejne specyfikacje funkcjonowania poszczególnych jej elementów, coraz częściej i śmielej jest wdrażana w różnych sektorach gospodarki. Technologia RFID jest znana już od ponad pół wieku, jednak wykorzystanie jej do celów komercyjnych to cecha ostatnich kilu lat. Jedną z liczniej reprezentowanych pod względem ilości wdrożeń technologii EPC/RFID jest branża farmaceutyczna. Śledząc doniesienia prasowe można odnieść wrażenie, że najwięcej wdrożeń pilotażowych po branży FMCG zanotowano właśnie w farmacji i ochronie zdrowia. Powszechnie znane są wdrożenia w firmach GlaxoSmithKline (GSK) i Novartis, polegające na oznaczaniu wybranych produktów chipami radiowymi i zastosowaniu technologii EPC/RFID do śledzenia ich w łańcuchu dostaw. Większość wdrożeń pilotażowych ma miejsce w USA ze względu na obowiązek monitorowania pochodzenia leków, czyli tak zwany e-pedigree. Ciekawym projektem wdrożeniowym, którego opis ostatnio udostępniono w prasie, może pochwalić się firma Cardinal Heath. Firma ta dystrybuuje aż 1/3 wszystkich produktów farmaceutycznych, chirurgicznych i laboratoryjnych w USA. Centrum dystrybucyjne w Sacramento (Kalifornia) już pod koniec lata 2007 roku rozpoczęło stosowanie technologii EPC/RFID. Wdrożenie to będzie używał o zarówno pasywne tagi HF (13,56 MHz), jak i UHF (915 MHz). W celu realizacji swoich działań instaluje ona zarówno czytniki HF, jak i UHF RFID, i w ten sposób może odczytywać numery seryjne na poziomie jednostkowym, zakodowane w pasywnych Tagach na poszczególne butelki leków, które otrzymuje od producentów lekarstw.

Numer seryjny będzie następnie używany do aktualizacji e-pedigree (zapis elektronicznego pochodzenia leków) każdej jednostki, zabezpieczonego pliku, który dokumentuje każdy ruch produktu przez łańcuch dostaw. Cardinal Heath będzie stosował RFID do zapisywania, kiedy otrzymuje lek, jak również do rejestracji daty wysłania tego leku do swoich klientów, na przykład aptek. Oprócz zbierania danych o lekach, które otrzymuje od producentów i wysyła do klientów, firma Cardinal Heath będzie używała czytników RFID także do pobierania numerów seryjnych wszystkich leków zwracanych do jej centrum dystrybucji w Sacramento.

Dane te będą używane w e-pedigree do dokumentowania zwrotów. E-pedigree, wraz z lekiem, będzie następnie odsyłane do producenta. Firma poświęciła wiele miesięcy testując RFID do śledzenia palet i opakowań zbiorczych oraz jednostkowych, aby lepiej zrozumieć jaką funkcjonalność posiadają tagi w kontekście procesu produkcyjnego, a także jak je kodować i odczytywać przy zwykłych prędkościach produkcyjnych. Te testy pozwoliły firmie Cardinal Heath wywnioskować, że tagi EPC Gen 2 UHF są optymalne dla zakresu działań związanych z dystrybucją farmaceutyków. Podczas testów uzyskano pewność odczytu rzędu 99,9%, kiedy używano tagi EPC Gen 2 w poszczególnych jednostkach, zapakowanych w opakowania zbiorcze i zwalniając przenośnik do 18 m/min. Typową prędkością przenośników w Cardinal Heath jest 36 m/min, i nawet przy tej prędkości system odczytywał tagi UHF Gen 2 w 90%. Pfizer i inni producenci leków obecnie używają tagów HF. Jednakże podczas testów RFID przeprowadzonych w Cardinal Heath z tagami HF, osiągnięto pewność odczytu tylko od 60% do 80% (zależnie od typu tagu HF) na przenośnikach poruszających się z prędkością 18 m/min. Ta pewność odczytu spadała znacznie podczas testów przy prędkości przenośnika 36 m/min. Uzyskane wyniki jasno wskazują, że HF RFID nie jest obecnie idealnym rozwiązaniem dla centrów dystrybucyjnych o wysokiej przepustowości. Ponieważ 100% wszystkich opakowań jednostkowych musi być identyfikowanych, dlatego Cardinal Heath tworzy linię transportową, która kieruje opakowania zbiorcze zawierające nie odczytane pomyślnie tagi na opakowaniach jednostkowych do obszaru, gdzie opakowania jednostkowe muszą być ręcznie rozliczane.

Kolejnym przykładem, dotyczącym wdrożeń nowej technologii w branży farmaceutycznej z ostatnich kilku miesięcy, jest implementacja w całym łańcuchu dostaw, obejmującym takie firmy jak: producent Purdue Pharma, dystrybutor H.D.Smith i apteki sieci Wal-Mart. E-pedigree, o którym wcześniej wspomniano, jest weryfikacją autentyczności środków farmaceutycznych i leków, gdy te przechodzą przez łańcuch dostaw od producenta do sprzedawcy detalicznego. Aby zabezpieczyć farmaceutyki przed ich fałszerstwem, wdrożono w wymienionych firmach projekt opierający się na technologii EPC/RFID.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 5/2007.

Ostatnio zmieniany w piątek, 01 luty 2008 12:12
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe