Zaloguj się

Bezpieczne kodowanie, czyli kody kreskowe w służbie pacjentom

Wymyślone ponad 60 lat temu elementy graficzne w postaci kresek i spacji znajdują zastosowanie w większości branż na całym świecie. W handlu od prawie 30 lat używany jest system EAN/UPC i ten właśnie rodzaj kodu umieszczany jest na opakowaniach towarów, aby ułatwić ich obrót hurtowy i detaliczny. Kod kreskowy jest graficznym sposobem przedstawienia danych - stanowi prosty, szybki i precyzyjny sposób na pozyskiwanie i wprowadzanie danych. Kody kreskowe EAN/UPC pozwalają zakodować numery identyfikacyjne zgodne ze standardami systemu GS1. Prace nad tworzeniem i rozwojem standardów GS1 prowadzi i nadzoruje GS1, z siedzibą w Brukseli i USA wraz ze 108 organizacjami krajowymi GS1 zlokalizowanymi w większości państw na świecie. GS1 jest wiodącą światową organizacją, która wdraża globalne standardy i rozwiązania w celu usprawnienia procesów łańcucha dostaw oraz umożliwienia śledzenia ruchu i pochodzenia jednostek w skali globalnej oraz we wszystkich sektorach, także w szpitalnictwie.

Usprawnianie procesów logistycznych w szpitalu
Logistyka szpitalna obejmuje swoim zakresem wszystkie działania związane z obsługą przepływu materiałów i pacjentów oraz powiązaną z nim informacją, które wspierają podstawowy proces w szpitalu - proces leczenia pacjenta. Do głównych celów logistyki szpitalnej, gwarantujących pacjentowi bezpieczny, ale także efektywny z punktu widzenia szpitala proces leczenia, można zaliczyć:

 • sterowanie w procesie leczenia ruchem pacjentów w sposób umożliwiający efektywnie wykorzystanie zasobów szpitala oraz skrócenie czasu pobytu pacjenta w szpitalu
 • dostawę materiałów medycznych i innych, zoptymalizowaną ze względu na: ograniczenie zapasów, zapewnienie ciągłości zaopatrzenia, zminimalizowanie kosztów zakupów
 • precyzyjne śledzenie przepływu materiałów i pacjentów poprzez elektroniczny system zbierania, przetwarzania i upowszechniania informacji.

Jak pokazują pierwsze doświadczenia, poprzez zastosowanie sprawdzonych w innych branżach rozwiązań logistycznych można szybko uzyskać poprawę efektywności logistycznej szpitala oraz zredukować koszty działalności placówki i tym samym uwolnić środki finansowe na jej podstawową działalność - leczenie pacjentów. Ocenia się, że nakłady konieczne tylko na gospodarkę materiałową, mogą sięgać nawet 15% budżetu szpitala. Wyniki badań pokazują, że wielu szpitalom europejskim udało się usprawnić logistykę w swoich placówkach dzięki:

 • zinformatyzowaniu procesu zarządzania zapasami leków i materiałów medycznych
 • automatycznej rejestracji pacjentów oraz zużycia leków na pacjenta
 • elektronicznej wymianie dokumentów z dostawcami leków i materiałów medycznych
 • elektronicznemu zarządzaniu zasobami (aparatura medyczna, łóżka, obiekty budowlane) szpitala.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjenta oraz zarządzania gospodarką lekową w szpitalu największe znaczenie ma zwiększenie efektywności trzech pierwszych procesów.

Kody kreskowe i Elektroniczna Wymiana Danych w teorii
Warunkiem wstępnym usprawnienia procesów przepływu pacjentów, personelu medycznego oraz leków i materiałów medycznych, zasobów zwrotnych, a także lokalizacji w ramach szpitala, jest jednoznaczna ich identyfikacja. Do tego celu wykorzystywane są globalne identyfikatory GS1 przedstawiane w postaci kodów kreskowych:

 • identyfikacja pacjenta i personelu medycznego - Globalny Numer Relacji Usługowej (GSNR)
 • identyfikacja leków - Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN)
 • identyfikacja zasobów zwrotnych, w tym sprzętu medycznego wielokrotnego użycia - Globalny Identyfikator Zasobów Zwrotnych (GRAI)
 • identyfikacja lokalizacji - Globalny Numer Lokalizacyjny (GLN)

Proces zamawiania leków i materiałów medycznych odbywa się w oparciu o wymianę komunikatów biznesowych drogą elektroniczną. Elektroniczna wymiana danych (EDI) polega na wymianie standardowo sformatowanych komunikatów między systemami informatycznymi partnerów handlowych przy minimalnej interwencji człowieka. Możliwe zastosowania EDI obejmują zamówienia, cenniki, katalogi produktów, faktury, awiza wysyłki, zawiadomienia o odbiorze dostawy itp. Ideą EDI jest zminimalizowanie interwencji ludzkiej w tej wymianie i umożliwienie pracownikom skoncentrowanie się na wykonywaniu swoich zadań, zamiast na funkcjach administracyjnych. Zastosowanie komunikatów elektronicznych daje wymierne korzyści w postaci:

 • dostępnych dla wszystkich informacji o przepływie produktów, co umożliwia ścisłe planowanie działań w całym łańcuchu dostaw
 • dokładnej i natychmiastowej rejestracji zapasów
 • efektywnego zarządzania produktami w ramach procesów logistycznych
 • 100% dokładności w zakresie rejestrowania danych dotyczących identyfikacji, numeru seryjnego i daty przydatności na produktach

Dzięki wykorzystaniu Automatycznego Gromadzenia Danych i Elektronicznej Wymiany Danych, utrzymywany jest minimalny poziom zapasów w wewnętrznym łańcuchu dostaw, pomiędzy apteką centralną a apteczkami oddziałowymi.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 1/2008.

 
Ostatnio zmieniany w czwartek, 27 grudzień 2012 11:49
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe