Zaloguj się

Etykieta logistyczna GS1 w sieci dostaw NETTO

  •  Frąckowiak Piotr,Dyrek Daniel
  • Kategoria: Wieści z GS1

Dobrze zorganizowana informatyka jest warunkiem efektywnej logistyki. Aspekt ten dostrzegają wielkie sieci handlowe, które - z natury rzeczy współpracując z dużą liczbą dostawców różnorodnych towarów - zmuszone są do wdrażania nowoczesnych rozwiązań logistycznych wspieranych wyrafinowanymi technikami informatycznymi.
Firma handlowa NETTO Sp. z o.o. (NETTO) wraz z Instytutem Logistyki i Magazynowania (ILiM) podjęła się wdrożenia globalnego standardu etykiety logistycznej zgodnej z systemem GS1 w łańcuchu dostaw do swoich centrów dystrybucyjnych. Nie byłoby w tym nic porywającego, w końcu co jakiś czas czyta się o różnych wdrożeniach systemów automatycznej identyfikacji, gdyby nie fakt, że jednolity system identyfikacji palet jest równolegle wdrażany w ponad 300 firmach - dostawcach do sieci NETTO. Zdarzenie to stanowi jedno z pierwszych tego typu przedsięwzięć w skali krajowej oraz europejskiej, ponieważ zaproponowane przez ILiM - GS1 Polska rozwiązanie jest systemem otwartym, stanowiącym podstawę polskiego, zintegrowanego systemu śledzenia ruchu jednostek logistycznych, funkcjonującym również poza łańcuchem dostaw NETTO, i to nie tylko w Polsce, ale na całym rynku Unii Europejskiej, a także na rynkach światowych. Realizowany przez NETTO, a wdrażany przez ILiM - GS1 Polska projekt wdrożenia standardowej etykiety logistycznej GS1 doprowadzi do efektywnego wprowadzenia systemu automatycznej identyfikacji na bazie globalnych standardów systemu GS1 w szerszym stopniu we wszystkich polskich przedsiębiorstwach i wykorzystywania jej w łańcuchach dostaw.

Etykieta logistyczna w dostawach do NETTO
Etykieta logistyczna jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista) porozumiewają się wspólnym językiem. To porozumiewanie się jest możliwe dzięki stosowaniu standardów globalnego systemu GS1.

Jednostka logistyczna powstaje poprzez połączenie (zgrupowanie) towaru w jednostkę manipulacyjną, głównie przy użyciu palet, ale także skrzyń, pojemników, wózków i innych nośników towaru. Jednostka taka ułatwia operowanie w łańcuchu dostaw - w procesie magazynowania i transportu.

Etykieta logistyczna zawiera zakodowane oraz czytelne wzrokowo informacje, opisujące zawartość oraz parametry logistyczne każdej indywidualnej jednostki logistycznej, na przykład palety. Etykieta logistyczna GS1 składa się z trzech części:

SSCC (Serial Shipping Container Code czyli Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej) - najczęściej stosowany identyfikator jednostki logistycznej nadawany przy użyciu standardu GS1. Numer ten składa się z 18 cyfr i poprzedzony jest Identyfikatorem Zastosowania (IZ) 00.

GTIN (Global Trade Item Number - Globalny Numer Jednostki Handlowej) to unikatowy numer przedmiotu handlu (wyrobu lub usługi). Nazwa GTIN określa zbiorczo całą rodzinę opracowanych przez GS1 struktur identyfikatorów. Identyfikatory te mogą składać się z 8, 12, 13 lub 14 cyfr (GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 i GTIN-14).

IZ - Identyfikator Zastosowania: w systemie GS1 jest to oznaczenie, które identyfikuje (określa w sposób unikalny) rodzaj i format następującej po nim informacji. Innymi słowy, IZ podpowiada, jakiego rodzaju informacje zawarte są w kodzie następującym tuż po nim. Przykładowo, po IZ 00 następuje numer SSCC, po IZ - 01 numer GTIN, po IZ 10 - oznaczenie partii produkcyjnej, po IZ 15 - data minimalnej trwałości, po IZ 37 - liczba jednostek handlowych w jednostce logistycznej, itp. IZ informuje, co to są za dane, jaki jest ich format i długość kodu, który je zapisuje. Dane następujące po IZ mogą zawierać znaki alfabetyczne i/lub numeryczne, o ściśle określonej lub zmiennej długości, ale do określonej maksymalnej liczby znaków.

W dostawach do sieci NETTO występują określone typy jednostek logistycznych i - co za tym idzie - etykiet logistycznych. Wynika to z form opakowaniowych, stanowiących jednostkę zamówieniową. Może być to zatem albo cała paleta, albo jej zawartość (pudło, tacka, zgrzewka lub sztuka).

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 5/2009.

 
Ostatnio zmieniany w piątek, 02 marzec 2012 15:15
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe