Zaloguj się

Czytaj książki z serii "Biblioteka Logistyka"!

Właścicielem marki Biblioteka Logistyka jest:

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI
Estkowskiego 6, 61-755 Poznań       
nr telefonu 61 850 47 69

Branża TSL w przykładach i ćwiczeniach

Autorzy: P. Andrzejczyk, P. Fajfer

 


Cena: 49,00 PLN

Opis:

"Branża TSL w przykładach i ćwiczeniach" jest obszernym zbiorem przykładów i zadań, adresowanych do wszystkich, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą z branżą TSL (Transport-Spedycja-Logistyka). Każdy blok tematyczny otwiera krótkie wprowadzenie teoretyczne. W dalszej kolejności autorzy proponują kilka przykładów ilustrujących dany problem. Potem kolej na zadania umożliwiające samodzielną pracę. Uczniowie mogą tworzyć własne dokumenty i wypełniać załączone formularze (karty pracy), zawierające zadania do samodzielnego rozwiązania. W ten sposób nauczyciel może ocenić poziom wiedzy i umiejętności. Ostatnia część zbioru to zadania przekrojowe. W nich znajdziecie opis konkretnych sytuacji występujących w różnych procesach logistycznych. Rozwiązanie zadań pozwoli Czytelnikom zrozumieć problemy, z jakimi zarówno logistycy, jak i spedytorzy spotykają się w swojej codziennej pracy.

Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-63186-41-8
Objętość: 260 stron

Spis treści:

Od autorów
1. Formowanie ładunków
1.1. Jednostka ładunkowa
1.2. Jednostka ładunkowa – formowanie ładunków homogenicznych
1.3. Jednostka ładunkowa – formowanie ładunków heterogenicznych
1.4. Formowanie jednostek ładunkowych – przedmioty walcowe
1.5. Formowanie ładunku z paletowych jednostek ładunkowych na zewnętrznych środkach transportu
1.6. Formowanie ładunków sypkich
1.7. Formowanie ładunku w kontenerach
1.8. Test wiedzy i umiejętności
2. Czynności manipulacyjne w procesach transportowych
2.1. Wyznaczanie liczby stanowisk przeładunkowych i ich parametrów
2.2. Czas przykładowego jednego średniego cyklu pracy wózka
2.3. Czas rozładunku zewnętrznego środka transportu przy użyciu czołowego wózka widłowego
2.4. Wyznaczanie liczby środków transportu wewnętrznego
2.5. Manipulacja ładunków a oznaczenie ładunków w procesach transportowych
2.6. Test wiedzy i umiejętności
3. Czas pracy kierowców
3.1. Czas pracy kierowców – wprowadzenie
3.2. Czas pracy kierowców dla obsady jednoosobowej – punkt wyjścia
3.3. Czas pracy kierowców dla obsady jednoosobowej – bez wydłużania czasu jazdy oraz skracania dobowego odpoczynku
3.4. Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu oraz odpoczynku
3.5. Czas pracy kierowców dla załogi jednoosobowej – odstępstwa od podstawowych reguł
3.6. Czas pracy kierowców dla załogi dwuosobowej
3.7. Test wiedzy i umiejętności
4. Dokumenty transportowo-spedycyjne
4.1. Podstawy opracowywania dokumentów transportowo-spedycyjnych
4.2. Dokumenty towarzyszące spedycji – zapytanie ofertowe
4.3. Dokumenty towarzyszące spedycji – zlecenie spedycyjne i zlecenie transportowe
4.4. Dokumenty towarzyszące spedycji – instrukcja wysyłkowa
4.5. Dokumenty towarzyszące spedycji – umowa spedycji
4.6. Dokumenty towarzyszące transportowi drogowemu – krajowy samochodowy list przewozowy
4.7. Dokumenty towarzyszące transportowi drogowemu – międzynarodowy samochodowy list przewozowy (CMR)
4.8. Dokumenty towarzyszące transportowi kolejowemu – krajowy kolejowy list przewozowy
4.9. Dokumenty towarzyszące transportowi kolejowemu – list przewozowy CIM
4.10. Dokumenty towarzyszące transportowi kolejowemu – list przewozowy SMGS
4.11. Dokumenty towarzyszące transportowi wodnemu – konosament (Bill of Lading)
4.12. Dokumenty towarzyszące transportowi powietrznemu – lotniczy list przewozowy AWB (Air Waybill)
4.13. Faktura
4.14. Test wiedzy i umiejętności
5. Planowanie transportu
5.1. Koszty usług transportowych
5.2. Obliczanie drogi, czasu, prędkości. Mapy online
5.3. Obliczanie przepustowości
5.4. Metody przydziału
5.5. Test wiedzy i umiejętności
6. Zadania przekrojowe w przykładach
6.1. Zadanie przekrojowe 1
6.2. Zadanie przekrojowe 2
6.3. Zadanie przekrojowe 3
6.4. Zadanie przekrojowe 4
6.5. Zadanie przekrojowe 5
6.6. Zadanie przekrojowe 6
6.7. Zadanie przekrojowe
7 Efekty kształcenia

 

1 komentarz

Zaloguj się by skomentować