Zaloguj się

Czytaj książki z serii "Biblioteka Logistyka"!

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny (dawniej: Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania) od kilkunastu lat prowadzi działalność wydawniczą, która ma na celu propagowanie wiedzy logistycznej wśród coraz liczniejszej kadry menedżerów logistyki w przedsiębiorstwach oraz studentów i wykładowców kierunków ekonomicznych i technicznych, zainteresowanych nowoczesnym zarządzaniem. Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu logistyką, Instytut, postrzegany przez środowisko uczelniane i otoczenie rynkowe jako główny popularyzator logistyki w Polsce, udostępnia menedżerom logistyki, studentom i uczestnikom kursów specjalistycznych fachową wiedzę z tej dziedziny.

My Logistics. Język angielski dla logistyków

Autorzy: A. Matulewska, M. Matulewski

Cena: 54,00 PLN

Opis:

“My Logistics. Język angielski dla logistyków” Aleksandry i Marka Matulewskich jest zbiorem angielskich tekstów źródłowych o tematyce logistycznej, uzupełnionych ćwiczeniami leksykalnymi oraz zadaniami rozwijającymi sprawność pisania i swobodnego wypowiadania się na tematy związane z logistyką. Każdy z 25 rozdziałów tematycznych (units) rozpoczyna się czytanką, do której został przygotowany glosariusz podstawowych terminów w niej występujących. Kolejnym elementem są ćwiczenia leksykalne, mające na celu utrwalanie słownictwa użytego w czytankach, a także ćwiczenia na mówienie i redagowanie podstawowych pism z zakresu logistyki.
Podręcznik jest przeznaczony dla osób przygotowujących się do pracy w branży logistycznej, przede wszystkim uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk oraz studentów logistyki - słuchaczy lektoratów języka angielskiego. Cel, jaki postawili sobie autorzy, to przygotowanie uczniów do prowadzenia rozmów i korespondencji z anglojęzycznymi kontrahentami pracującymi w działach logistyki przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych, firmach logistycznych i spedycyjnych. Przyswojenie materiału ujętego w książce pozwoli na uzupełnienie i podniesienie znajomości języka angielskiego, a w szczególności doskonalenie posługiwania się terminologią logistyczną. 

Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-63186-32-6
Objętość: 210 stron

Spis treści:

Od autorów
Unit 1. Logistics in general (pobierz plik mp3)
Unit 2. My work (pobierz plik mp3)
Unit 3. Job interview (pobierz plik mp3)
Unit 4. My company (pobierz plik mp3)
Unit 5. In the office
Unit 6. Pricelists (pobierz plik mp3)
Unit 7. Business offers
Unit 8. Invoicing
Unit 9. Financial settlements (pobierz plik mp3)
Unit 10. Forwarding (pobierz plik mp3)
Unit 11. Transport of goods (pobierz plik mp3)
Unit 12. Transport of passengers (pobierz plik mp3)
Unit 13. Rail transportation (pobierz plik mp3)
Unit 14. Road transportation (pobierz plik mp3)
Unit 15. Sea transportation (pobierz plik mp3)
Unit 16. Air transportation (pobierz plik mp3)
Unit 17. Intermodal transport (pobierz plik mp3)
Unit 18. Handling of goods (pobierz plik mp3)
Unit 19. Warehousing (pobierz plik mp3)
Unit 20. Warehousing equipment (pobierz plik mp3)
Unit 21. Loading and unloading (pobierz plik mp3)
Unit 22. Goods identification (pobierz plik mp3)
Unit 23. Supply chains (pobierz plik mp3)
Unit 24. Logistics and the Internet (pobierz plik mp3)
Unit 25. Recycling in logistics (pobierz plik mp3)
Annex 1. Numbers
Annex 2. Logistics Documents
Słowniczek polsko – angielski
Słowniczek angielsko – polski

 

Zaloguj się by skomentować

Sprzedaż detaliczna książek z serii "Biblioteka Logistyka" odbywa się poprzez sklep internetowy Wydawcy e-bit.edu.pl.

Sprzedaż hurtowa:
Celina Manuszak
tel. 61 666 48 58
e-mail: celina.manuszak@pit.lukasiewicz.gov.pl