Zaloguj się

Czytaj książki z serii "Biblioteka Logistyka"!

Właścicielem marki Biblioteka Logistyka jest:

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI
Estkowskiego 6, 61-755 Poznań       
nr telefonu 61 850 47 69

Procesy magazynowe w przykładach i ćwiczeniach (e-book)

Autorzy: P. Andrzejczyk, E. Rajczakowska, M. Drozda

Cena: 30,00 PLN

Opis:

Materiał zawarty w e-booku Procesy magazynowe w przykładach i ćwiczeniach. Przewodnik metodyczny nie ogranicza się do przedstawienia typowego klucza rozwiązań. Nauczyciel otrzymuje kompletną wersję podręcznika, wzbogaconą o starannie przygotowany komponent metodyczny. Autorzy położyli nacisk na identyfikację tych elementów ćwiczeń i zadań, które wymagają niekiedy bardziej rozbudowanego komentarza w formie pisemnej i/lub graficznej. Oprócz obszernego "pakietu” rozwiązań nauczyciel znajdzie w nim wiele cennych rad i wskazówek dot. sposobów wykonania ciągu opisywanych działań, ale także odpowiedź na wątpliwości, jakie mogą pojawić się w trakcie rozwiązywania. Taka forma interakcji nauczyciela z uczniem pozwoli zweryfikować poprawność wykonania zadań. Rozwiązania wielu zadań są przedstawione według formuły "krok po kroku". Przyjęty sposób prezentacji ułatwi nauczycielowi pracę z samym podręcznikiem, a uczniom pomoże zrozumieć sekwencje operacji realizowanych w typowym magazynie. W całym opracowaniu właściwe odpowiedzi w języku polskim zaznaczono kolorem czerwonym; do oznaczenia komentarzy, wskazówek oraz odpowiedzi w języku angielskim użyto koloru niebieskiego. Dodatkowym elementem Przewodnika metodycznego jest wprowadzenie specjalnych komentarzy, wskazujących na typowe błędy popełniane przez uczniów podczas wykonywania zadań i ćwiczeń. Kolejny ważny komponent to specjalnie opracowane - dodatkowe arkusze kalkulacyjne. Dzięki nim nauczyciel uzyskuje pewność, jakie formuły należy podać, aby uzyskać rozwiązanie. Na szczególną uwagę zasługują wypełnione karty pracy, zawierające cenne wskazówki dotyczące różnych wariantów rozwiązań. Przykładem mogą być wyliczenia dla różnych wariantów kompletacji. Są to tylko propozycje, które nie wyczerpują wszystkich możliwych opcji. Stanowią jedynie materiał poglądowy, który jest punktem wyjścia do poszukiwania lepszych rozwiązań. Uzupełnieniem danych zawartych w niektórych tabelach są rysunki załączone pod obliczeniami, na których przedstawiono, jak wyglądają przebiegi procesu kompletacji dla poszczególnych formuł matematycznych. Z uwagi na ograniczony dostęp do obiektów magazynowych nie wszystkie zadania uczniowie mogą zrealizować, znając realia magazynowe. Okazuje się, że w przypadku np. braku możliwości przeprowadzenia rzeczywistego procesu, można wykonać jego symulację na przykładzie przedmiotów wykorzystywanych w klasie.

Rok wydania: 2020
Objętość: 327 stron

Spis treści:

1. Procesy magazynowe - wprowadzenie do algorytmów / Warehouse processes - introduction to algorithms
2. Procesy magazynowe realizowane w strefie przyjęć / Warehouse processes performed in a receipt zone
3. Składowanie towarów w magazynie / Storage of goods in a warehouse
4. Procesy magazynowe realizowane w strefie kompletacji oraz wydań / Warehouse processes carried out in the picking and dispacht area
5. Dokumentacja magazynowa / Warehouse documentation
6. Wyznaczanie lokalizacji magazynu oraz kalkulacje związane z jego funkcjonowaniem / Determining the location of the warehouse and calculations related to its functioning

 

 

Zaloguj się by skomentować