Zaloguj się

 W celu uzyskania pomocy możesz się z nami skontaktować:

- listownie na adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań (z dopiskiem "Media Logistyka")
- przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- telefonicznie: 61 8504927

Pozostałe dane kontaktowe są dostępne w zakładce: O NAS/kontakt.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem Twoich danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Estkowskiego 6, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000850093, NIP: 7831822694, REGON: 386566426. (dalej: my)

Więcej informacji na temat zasad administrowania Twoimi danymi osobowymi oraz na temat zasad działania portalu www.logistyka.net.pl znajdziesz w REGULAMINIE.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
- Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
- Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
- Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Informacje handlowe zawarte w reklamach lub ogłoszeniach nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Opinie wyrażane przez administratora forum portalu www.logistyka.net.pl nie powinny być przyjmowane jako oficjalne stanowisko Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania.
Portal www.logistyka.net.pl nie odpowiada za treści publikowane na forum.
Portal www.logistyka.net.pl zastrzega sobie prawo do kontrolowania treści wypowiedzi i usuwania wypowiedzi, które naruszają postanowienia Regulaminu.
Portal www.logistyka.net.pl ma prawo zablokowywać dostęp do forum tym Użytkownikom, którzy notorycznie naruszać będą postanowienia Regulaminu.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
- Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Portalu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
- Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
- Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.