Zaloguj się

Prawne aspekty dochodzenia odszkodowań w przypadku kradzieży ładunku 

Kradzież ładunku to przestępstwo, które może dość mocno wpłynąć na płynność finansową firmy. W związku z tym warto dochodzić odszkodowania, które może stanowić formę rekompensaty za poniesione szkody. Kiedy warto skorzystać z pomocy prawnej po kradzieży ładunku? Jak znaleźć prawnika specjalizującego się w tego typu sprawach?

Kradzież ładunku — kwalifikacja czynu

Kradzież to przestępstwo polegające na zabraniu cudzej rzeczy ruchomej w celu jej przywłaszczenia (art. 278 k.k.). Polski wymiar sprawiedliwości za kradzież ładunku przewiduje sankcje takie jak kara pozbawienia wolności na okres od 3 miesięcy do 5 lat. Jeśli dojdzie do kradzieży towaru poza granicami Polski, kara będzie uzależniona od przepisów obowiązujących w danym kraju lub regulacji międzynarodowych.

Jak zachować się, kiedy dojdzie do kradzieży ładunku?

Jeśli dojdzie do kradzieży ładunku, kierowca powinien:

 • natychmiast powiadomić służby porządkowe kraju, w którym doszło do zdarzenia;
 • udokumentować straty — wykonać fotografię, zapisać, co zostało skradzione (należy przy tym uważać, aby nie zatrzeć dowodów potwierdzających popełnienie przestępstwa);
 • spisać oświadczenie o tym, do czego, kiedy i gdzie doszło;
 • poinformować ubezpieczyciela o sytuacji, do której doszło;
 • postępować zgodnie ze wskazaniami służb bezpieczeństwa.

Warto również udokumentować i udowodnić, że ładunek był prawidłowo zabezpieczony, co będzie mieć znaczenie m.in. podczas dokonywania oceny zdarzenia przez ubezpieczyciela (zakwalifikowania go do odszkodowania).

Kiedy warto skorzystać z pomocy prawnika?

Z pomocy prawnika warto skorzystać wtedy, kiedy powstają wątpliwości związane z możliwością ubiegania się o odszkodowanie po kradzieży ładunku. W przypadku wątpliwości dotyczących tego, jak powinna wyglądać cała procedura i obawaw, że kwota odszkodowania będzie zaniżona, dlatego jeszcze przed rozpoczęciem postępowania warto skonsultować zakres roszczeń, prawa i obowiązki. Prawnik wnikliwie przeanalizuje polisę, OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia), a także poinformuje, jakie kroki prawne można podjąć w zaistniałej sytuacji.

Pomoc prawna może okazać się przydatna również dla podmiotów, które są już w trakcie toczącego się postępowania. Jeśli podczas negocjacji lub postępowania przed sądem potrzebne będzie dodatkowe wsparcia, choć początkowo zakładano samodzielne reprezentowanie swoich interesów, warto również rozważyć pomoc prawną.

Niezależnie od tego, na jakim etapie aktualnie jest postępowanie, prawnik lub cała jego kancelaria zadbają o to, aby podejmowane czynności nie naruszały interesów osób, które reprezentują.

Jak skorzystać z pomocy prawnika w związku z dochodzeniem odszkodowania za kradzież ładunku?

By skorzystać z pomocy prawnika, najlepiej wybirać kancelarię, która zajmuje się obsługą tego typu spraw. Najlepiej, by był to podmiot z branży transportowej, który ma doświadczenie w takich postępowaniach. Dzięki temu będzie wiedzieć, jak zająć się problemem, jakie kroki podjąć na konkretnym etapie postępowania, a także, w jaki sposób skontaktować się z podmiotami zaangażowanymi w sprawę (w tym z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi oraz organami ścigania z Polski i z zagranicy).

Jak wybrać prawnika do dochodzenia odszkodowania za kradzież ładunku?

Wybierając prawnika, nalezy upenic się, że specjalizuje się on w sprawach dotyczących branży transportowej. Sprawdzic należy również, na jakim obszarze pracuje. Jeśli do kradzieży doszło poza granicami Polski, dobrze wybtrać kancelarię, która działa międzynarodowo. Zwróić nalęzy również uwagę na zakres usług oraz opinie dotyczące konkretnego podmiotu, aby zyskać pewność, że otzrymane zostanie odpowiednie wsparcie w dochodzeniu swoich roszczeń.

Jakie czynności wykonuje prawnik w sprawach związanych z dochodzeniem odszkodowania za skradziony ładunek?

Prawnik od dochodzenia odszkodowania za skradziony ładunek zajmuje się m.in.:

 • kontaktem z Towarzystwem Ubezpieczeniowym i organami ścigania kraju, w którym doszło do kradzieży;
 • przygotowaniem formalności niezbędnych w trakcie postępowania;
 • negocjacjami z ubezpieczycielem;
 • reprezentowaniem interesów klienta w postępowaniu przed sądem;
 • merytorycznym przygotowaniem klienta do poszczególnych etapów sprawy;
 • zaplanowaniem, wdrożeniem oraz ewentualnym modyfikowaniem strategii działania dla konkretnej sprawy.

Wybierając kancelarię należy zwrócić uwagę na to, aby oferowała usługi kompleksowe: od formalności, aż po reprezentację w negocjacjach czy przed sądem. Zyskuje sie dzięku temu wsparcie prawnika, który będzie z klientem od początku postępowania (lub od wybranego etapu), aż do jego zakończenia.

Podsumowanie

Wsparcie prawne podczas dochodzenia odszkodowania za kradzież ładunku pomoże uniknąć stresu i zadbać o ochronę Twoich interesów prawnych. Doświadczona i wyspecjalizowana kadra zaplanuje strategię działania, a także zgromadzi dokumenty niezbędne podczas poszczególnych etapów postępowania.

Źródło: TC Kancelaria Prawna

Ostatnio zmieniany w piątek, 03 listopad 2023 06:33
Zaloguj się by skomentować