Zaloguj się

Siedlce - Studenckie Naukowe Koło LogistykówUniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach;  Wydział Zarządzania; Katedra Marketingu i Logistyki

Przewodnicząca: Adrianna Lipka
Opiekun: dr inż. Adam Marcysiak

Strona internetowa


Cele i działalność:

  • umożliwienie członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy
  • kontakty z kołami logistycznymi innych uczelni
  • współpraca z innymi komórkami Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
  • popularyzacja i promowanie koła oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Strony internetowe