Zaloguj się

Konferencja Techniczna "Rozwiązania intralogistyczne i magazynowe w zakładach produkcyjnych"

Rodzaj wydarzenia: konferencja

Data rozpoczęcia: 2019-12-05

Data zakończenia: 2019-12-05

Miejsce konferencji: Chorzów, Hotel Gorczowski, ul. Batorego 35

Organizator: Axon Media Group Sp. z o.o. Sp.k.

Rosnąca konkurencyjność rynku oraz wymagania konsumentów wymuszają wdrażanie coraz nowszych rozwiązań intralogistycznych i magazynowych. Na organizowanej przez Axon Media Group Konferencji Technicznej "Rozwiązania intralogistyczne i magazynowe w zakładach produkcyjnych" praktycy i dostawcy kompleksowych usług dla logistyki wewnątrzzakładowej, zmieniają świadomość polskich przedsiębiorstw w zakresie jej optymalizacji.

Podczas wydarzenia prelegenci podzielą się swoją wiedzą, doświadczeniami oraz rozwiązaniami najczęstszych problemów z zakresu: techniki magazynowej i transportu wewnętrznego, automatyki i robotów mobilnych, systemu identyfikacji towarów czy aplikacji wspierających procesy dla podniesienia efektywności, bezpieczeństwa i optymalizacji łańcucha logistycznego.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane usługami i produktami z zakresu intralogistyki, a także najnowszymi trendami pozwalającymi usprawnić operacje magazynowe, ograniczyć koszty, poprawić jakość obsługi klienta.

Grupa docelowa:

Pracownicy pionu technicznego
- Dyrektorzy i kierownicy ds. technicznych
- Kierownicy i mistrzowie utrzymania ruchu
- Główni automatycy i automatycy
- Główni energetycy i elektrycy

Pracownicy pionu badań i rozwoju
- Główni technolodzy i technolodzy
- Konstruktorzy i projektanci urządzeń i linii produkcyjnych
- Dyrektorzy i kierownicy ds. badań i rozwoju

Pracownicy pionu zakupów
- Dyrektorzy, kierownicy i specjaliści ds. zakupów
- Inżynierowie ds. rozwoju dostawców

Pracownicy pionu jakości
- Kierownicy i specjaliści ds. Lean Manufacturing
- Specjaliści ds. kontroli jakości

Pracownicy pionu serwisu
- Kierownicy i specjaliści ds. serwisu

Prezesi, właściciele, dyrektorzy wykonawczy zakładów produkcyjnych

Więcej informacji na stronie www konferencji.

Strony internetowe