Zaloguj się

XIII Konferencja "Zarządzanie bezpieczeństwem i kryzysem - obszary ryzyka dla systemu kolejowego"

Rodzaj wydarzenia: konferencja

Data rozpoczęcia: 2020-01-20

Data zakończenia: 2020-01-20

Miejsce konferencji: Warszawa, EuroCentrum Konferencyjne, Al. Jerozolimskie 134

Organizator: Fundacja Pro Kolej

W jaki sposób kultura bezpieczeństwa wpływa na funkcjonowanie systemu kolejowego? Czy kompleksowe spojrzenie na obszar ryzyka oznacza wyjście poza kwestie techniczne? Jak zidentyfikować zagrożenia z otoczenia branży? Czy wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem w sposób wystarczający chroni całą prowadzoną działalność? W jakim stopniu kolej jest przygotowana do sytuacji nadzwyczajnych? Te i podobne zagadnienia będą tematem konferencji "Zarządzanie bezpieczeństwem i kryzysem - obszary ryzyka dla systemu kolejowego", która odbędzie się 20 stycznia 2020 r. w Warszawie.

Zarządzanie bezpieczeństwem i kryzysem w praktyce
Ryzyko występuje we wszystkich obszarach działalności transportowej i w wielu aspektach jest trudne do oszacowania. Dlatego elementem budowy i doskonalenia kultury bezpieczeństwa na kolei powinno być szerokie i interdyscyplinarne spojrzenie, nie tylko na proces przewozowy, ale również na jego otoczenie. Takie właśnie podejście stało się punktem wyjścia do przygotowania konferencji pt. "Zarządzanie bezpieczeństwem i kryzysem - obszary ryzyka dla systemu kolejowego". Na program wydarzenia składać się będzie bowiem prezentacja różnorodności ryzyk, na które narażona jest infrastruktura, przedsiębiorstwa i klienci branży. Obejmuje on zarówno przegląd przyczyn, jak i skutków zdarzeń i sytuacji nietypowych. Odnosi się również do zagrożeń o charakterze środowiskowym i klimatycznym oraz doświadczeń przedstawicieli innych gałęzi transportu.

Perspektywa techniczna, prawna, ubezpieczeniowa
Interdyscyplinarny charakter konferencji o bezpieczeństwie i ryzyku kolejowym gwarantuje włączenie do niej praktyków z wielu dziedzin, niejednokrotnie patrzących na te kwestie z bardzo różnych punktów widzenia. W dyskusjach panelowych wezmą udział m.in. eksperci Urzędu Transportu Kolejowego, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, organizacji kolejowych i finansowych oraz wiodących kancelarii prawnych.

Networking
Wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorców z branży kolejowej, przedstawicieli sektora ubezpieczeniowego i specjalistów zajmujących się zarządzaniem bezpieczeństwem i ryzykiem. Wśród uczestników znajdą się przedstawiciele zarządów kilku pasażerskich i towarowych przewoźników kolejowych oraz firm logistycznych. Nie zabraknie również specjalistów reprezentujących zarządców infrastruktury, przemysł kolejowy, organizacje branżowe, administrację oraz media. Każdy będzie miał możliwość sformułowania własnych pytań w sesjach dyskusyjnych oraz rozmowy z gośćmi wydarzenia w mniej formalnych warunkach, podczas przerw kawowych i po zamknięciu części oficjalnej.

Więcej informacji i formularz rejestracyjny na stronie: www.rail22.pl

Strony internetowe