Zaloguj się

X Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Logistycznej

Rodzaj wydarzenia: impreza logistyczna

Data rozpoczęcia: 2020-03-17

Data zakończenia: 2020-03-17

Miejsce konferencji: Dąbrowa Górnicza, Audytorium Maximum Akademii WSB, ul. Cieplaka 1C

Organizator: Akademia WSB

Akademia WSB od 2011 roku organizuje Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Logistycznej, którego X edycja odbędzie się w dniu 17 marca 2020 roku w siedzibie Uczelni.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich z terenu całego kraju, którzy kształcą się w zawodach z branży TSL, m.in. technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali. Inicjatywa cieszy się dużym prestiżem i niesłabnącym zainteresowaniem wśród uczniów pasjonujących się problematyką branży TSL. We wszystkich edycjach Konkursu udział wzięło ponad 1600 uczniów z 16 województw.

Nagrodą główną w Konkursie jest Złoty Indeks Akademii WSB, uprawniający do bezpłatnych studiów inżynierskich na kierunku Logistyka.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Logistycznej jest przedsięwzięciem, którego głównym celem jest wyróżnienie najzdolniejszych, a także - biorąc pod uwagę niebagatelną rolę i znaczenie logistyki w gospodarce krajowej i zagranicznej - promocja kształcenia na kierunkach branży TSL.

Doceniając wagę doświadczenia i wiedzy praktycznej, jakiego wymaga się dziś na rynku pracy od absolwentów uczelni wyższych, Akademia WSB kształci wysoko wykwalifikowane kadry logistyków w oparciu o praktyczne programy kształcenia, a także umożliwia odbywanie praktyk i staży w wiodących firmach logistycznych współpracujących z Uczelnią.

Inicjatywa stanowi doskonałą okazję do spotkania uczniów, nauczycieli, przedstawicieli świata praktyki gospodarczej i biznesu, a także naukowców - specjalistów z zakresu logistyki.

Organizatorzy pragną, aby wynikiem Konkursu była pogłębiona eksploracja kluczowych zadań i problemów stojących przed logistyką i jej subdyscyplinami w obliczu wielowątkowych procesów, wynikających ze zmian społecznych i gospodarczych, jakie dokonały się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w ostatnich latach.

Program wydarzenia:

10.00 - 10.30

Uroczyste rozpoczęcie wydarzenia - wystąpienie Jej Magnificencji Rektor Akademii WSB prof. nadzw. dr Zdzisławy Dacko-Pikiewicz oraz gości honorowych i przedstawicieli Partnerów Konkursu.

10.30 - 11.30

Konkurs - uczestnicy rozwiązują test jednokrotnego wyboru.

11.30 - 12.30

 Sprawdzanie prac konkursowych przeprowadzane przez Komitet Organizacyjny Konkursu, w którym zasiadają wybitni eksperci branży TSL oraz wykładowcy akademiccy.

11.30 - 12.00

 Prezentacja Akademii WSB i partnerów dla uczestników Konkursu.

12.00 - 12.30

 Przerwa dla uczestników Konkursu

12.30 - 13.30

 Ogłoszenie werdyktu - uroczystość wręczenia nagród laureatom.

Strony internetowe