Zaloguj się

VII Sopockie Warsztaty Logistyczne

Rodzaj wydarzenia: konferencja

Data rozpoczęcia: 2020-11-19

Data zakończenia: 2020-11-20

Miejsce konferencji: Sopot, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

Organizator: Naukowe Koło Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego

Naukowe Koło Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego organizuje VII edycję ogólnopolskiej konferencji pod hasłem Sopockie Warsztaty Logistyczne, która odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2020 roku na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie.

Konferencja jest coroczną inicjatywą Naukowego Koła Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego, która na trwałe wpisała się już w kalendarz studenckich ogólnopolskich wydarzeń logistycznych. Ubiegła edycja konferencji zgromadziła ponad 200 uczestników. Jej zasadniczym celem jest promocja logistyki, a także wzbogacanie efektów uczenia się osiąganych przez studentów podczas zajęć na Uniwersytecie o aspekty praktyczne związane z zastosowaniem logistyki w gospodarce. Stąd też pierwszego dnia konferencji odbędzie się szereg warsztatów prowadzonych przez przedstawicieli świata praktyki. Tematyka warsztatów jest bardzo obszerna, dotyczy szeroko rozumianej logistyki, od logistyki jako procesu wspierającego działalność produkcyjną, przez funkcjonowanie przedsiębiorstw świadczących usługi logistyczne, aż do przedsiębiorstw oferujących oprogramowanie informatyczne wspierające procesy logistyczne. Drugiego dnia studenci odwiedzą wybrane przedsiębiorstwa w ramach wizyt studyjnych.
Konferencji towarzyszy konkurs na najlepszy referat, dzięki któremu studenci zdobywają pierwsze "szlify" naukowe, a najlepsi z nich, oprócz nagrody rzeczowej ufundowanej przez partnerów konferencji, mają możliwość publikacji artykułu w studenckich zeszytach naukowych Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego pt. "Nasze Studia".

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie internetowej https://swl.ug.edu.pl oraz na Facebooku https://www.facebook.com/events/785273345300018/.

 

Strony internetowe