Zaloguj się

XXI Konferencja Naukowa "Modelowanie procesów i systemów logistycznych"

Rodzaj wydarzenia: konferencja

Data rozpoczęcia: 2020-12-03

Data zakończenia: 2020-12-04

Miejsce konferencji: Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121

Organizator: Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Logistyki

Historia sopockich konferencji logistycznych sięga 2000 roku i na trwałe wpisana jest w kalendarz naukowych wydarzeń z zakresu logistyki w Polsce.

Celem konferencji jest prezentacja logistycznych metod i narzędzi zwiększania efektywności działalności usługowej, handlowej oraz produkcyjnej. Jej wiodący temat, od pierwszej edycji, obejmuje zagadnienia związane z modelowaniem systemów wsparcia logistycznego, jako nieodzownych podsystemów każdej celowej działalności ludzkiej przy pomocy różnorodnych metod i narzędzi modelowania: od modeli opisowych po informatyczne. Uczestnikami spotkań są pracownicy naukowi czołowych w dziedzinie logistyki polskich ośrodków akademickich, instytutów badawczych, przedstawiciele Sejmu i Rządu RP, administracji samorządowej różnego szczebla oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej.

Informacja: dr Leszek Reszka - sekretarz naukowy konferencji: leszek.reszka@ug.edu.pl

Więcej informacji już wkrótce na stronie: https://mpisl.ug.edu.pl/

Strony internetowe