Zaloguj się

Jak usprawnić procesy logistyczne wdrażając nowe rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych

Rodzaj wydarzenia: szkolenie

Data rozpoczęcia: 2020-08-27

Data zakończenia: 2020-08-27

Miejsce konferencji: szkolenie online

Organizator: Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania

Rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych uchyla istniejące dyrektywy w sprawie wyrobów medycznych: dyrektywę w sprawie wyrobów medycznych [93/42 / EWG] i dyrektywę w sprawie aktywnych implantów medycznych [90/385 / EWG]. Nowe wymogi prawne obejmują między innymi jednolity w skali Europy sposób identyfikacji wyrobów medycznych z wykorzystaniem rozwiązań, uwzględniających techniki automatycznej identyfikacji, tj. kody kreskowe. Te rozwiązania pozwalają na usprawnienie wielu obszarów funkcjonowania organizacji, przyczyniając się do skrócenia czasu realizacji czynności procesowych, jak również ograniczenia potencjalnych błędów, wynikających z ręcznego wprowadzania danych.

DLA KOGO:

Producenci i dystrybutorzy wyrobów medycznych.

CELE SZKOLENIA:

1. Przedstawienie założeń rozporządzenia w zakresie UDI.
2. Wskazanie możliwości wykorzystania nowych rozwiązań na rzecz poprawy funkcjonowania organizacji.
3. Prezentacja praktycznych wdrożeń z wykorzystaniem UDI.

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie:
1. Tworzenia oznaczeń zgodnych z UDI.
2. Praktycznych zastosowań kodów kreskowych.
3. Wiedzy na temat możliwości usprawnienia wybranych procesów logistycznych.

Sprawdź więcej na stronie szkolenia.

Strony internetowe