Zaloguj się

Spedycja i transport w warunkach ograniczonej mobilności i nowych regulacji UE

Rodzaj wydarzenia: szkolenie

Data rozpoczęcia: 2020-08-28

Data zakończenia: 2020-08-28

Miejsce konferencji: szkolenie online

Organizator: Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania

W tym roku wchodzą w życie przepisy unijne, które mogą oznaczać spore perturbacje dla polskich przewoźników związane przede wszystkim ze wzrostem kosztów transportu. Wynikać one będą z Dyrektywy o pracownikach delegowanych i Pakietu Mobilności. Praca zdalna pracowników biurowych, zmiana organizacji pracy magazynów i kierowców oraz zapewnienie środków ochrony osobistej pracownikom to powszechne zjawiska dostosowania działalności do warunków trwającej pandemii. Funkcjonowanie przedsiębiorstw transportowo – spedycyjnych w warunkach takiej niepewności wymusza konieczność dobrego przygotowania menedżerów w zakresie znajomości najnowszych przepisów prawnych i warunków konkurowania w wspólnym krajowym i europejskim rynku.

DLA KOGO:

Szkolenie skierowane dla kadry zarządzającej transportem, spedycją i osób funkcyjnych odpowiedzialnych za planowanie i realizację procesów transportowo – spedycyjnych.

CELE SZKOLENIA:

1. uniknięcie błędów w zarządzaniu transportem i działalnością spedycyjną w obliczu nowych regulacji prawnych,
2. określenie kompleksowych założeń sprawnego funkcjonowania transportu i spedycji w warunkach ograniczonej mobilności,
3. określenie uwarunkowań wpływających na sprawność procesów transportowych wynikających z Pakietu Mobilności,
4. określenie zadań i odpowiedzialności poszczególnych osób funkcyjnych,
5. prezentacja standardów obsługi klienta w działalności transportowo – spedycyjnej,
6. zapoznanie z najnowszymi wymogami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji,
7. określenie struktury i wielkości kosztów transportu w przedsiębiorstwie w związku z nowymi przepisami,
8. planowanie czasu pracy kierowcom i załogom w transporcie krajowym i międzynarodowym.

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie:
1. organizacji przewozów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2. obliczania wynagrodzenia dla pracowników delegowanych,
3. organizacji postępowania reklamacyjnego.

Sprawdź więcej na stronie szkolenia.

Strony internetowe