Zaloguj się

Najlepsze projekty logistyczne - nagroda PTL 2020

Rodzaj wydarzenia: webinarium

Data rozpoczęcia: 2020-09-23

Data zakończenia: 2020-09-23

Miejsce konferencji: Internet

Organizator: Polskie Towarzystwo Logistyczne

Zapraszamy na webinarium Polskiego Towarzystwa Logistycznego (PTL) poświęcone prezentacji trzech bardzo interesujących projektów zrealizowanych przez polskie przedsiębiorstwa, które zostały nagrodzone w konkursie na Nagrodę PTL w 2020 roku.

 

Nagroda Polskiego Towarzystwa Logistycznego - jest to nagroda, wyróżniająca projekty logistyczne realizowane przez polskie przedsiębiorstwa. Są to projekty spełniające kryterium innowacyjności stosowanych technologii lub nowoczesnych rozwiązań, skierowanych na usprawnienia procesów logistycznych. W procesie oceny zgłoszonych projektów ważnymi kryteriami są także osiągnięte efekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.

UDZIAŁ W WEBINARIUM JEST BEZPŁATNY.

Strony internetowe