Zaloguj się

II Kongres Nowoczesnej Dystrybucji

Rodzaj wydarzenia: konferencja

Data rozpoczęcia: 2020-10-27

Data zakończenia: 2020-10-28

Miejsce konferencji: Internet

Organizator: Fundacja Nowoczesnej Dystrybucji

27-28 października 2020 roku odbędzie się II edycja Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji. Wydarzenie skupi kadrę zarządzającą sektorów handlu, przetwórstwa i dystrybucji. Tegoroczna edycja zostanie zrealizowana w formie online.

Kongres Nowoczesnej Dystrybucji to unikatowe wydarzenie na konferencyjnej mapie Polski. Swój udział w charakterze prelegentów potwierdzili prezesi największych międzynarodowych sieci handlowych działających w Polsce oraz koncernów FMCG. Liderzy branży podejmą liczne dyskusje nt. przyszłości sektora handlu i dystrybucji, zwłaszcza w kontekście zmian wywołanych przez pandemię COVID-19, wzywań środowiska i przyspieszonej digitalizacji gospodarki, a także wyznaczą strategiczne kierunki działania na najbliższe lata.
W ramach bloku tematycznego podsumowującego transformację branży w czasie pandemii omówione zostaną szanse i zagrożenia, będące następstwem przekształceń w gospodarce, oraz zmiany dotyczące m.in. zachowań zakupowych konsumentów, miejsc pracy oraz łańcucha dostaw. Kolejny blok tematyczny poświęcony będzie problematyce Nowego Zielonego Ładu. Eksperci poruszą kwestie wyzwań środowiskowych i głównych trendów ekologicznych w branży retail w aspekcie globalnym i handlowym. Podczas wydarzenia nie zabraknie również tematów związanych z digitalizacją gospodarki i nowoczesnymi technologiami w branży retail. W ramach bloku RetailTec omówione zostaną zagadnienia związane z płatnościami bezgotówkowymi, rozwojem e-commerce i wpływem pandemii na digitalizację handlu.

Wydarzenie stanowić będzie doskonałą okazję do wymiany doświadczeń z liderami rynku, dyskursu z wybitnymi ekspertami oraz nawiązania relacji biznesowych.

Wydarzenie odbędzie się w formie ONLINE na dedykowanej platformie konferencyjnej. Dzięki temu możliwe będzie kontynuowanie idei Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji, przy zapewnieniu wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa zgodnego z obowiązującymi standardami.

Organizatorem Kongresu jest Fundacja Nowoczesnej Dystrybucji, współorganizatorami - Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji oraz MMC Polska.

Więcej informacji i rejestracja: www.dystrybucja.pl

Strony internetowe