Zaloguj się

Integracja globalnych łańcuchów dostaw - monitorowanie przesyłek e-commerce na Nowym Jedwabnym Szlaku - debata online

Rodzaj wydarzenia: konferencja

Data rozpoczęcia: 2021-01-28

Data zakończenia: 2021-01-28

Miejsce konferencji: Link na końcu opisu wydarzenia

Organizator: Polski Instytut Transportu Drogowego

Ustawiczny wzrost rynku e-commerce, a także uwarunkowania biznesowe pomiędzy operatorami logistycznymi, przewoźnikami, nadawcami i odbiorcami, przewidują przewóz towarów transportem kolejowym z Chin do Polski, a następnie ich dystrybucję z wykorzystaniem transportu drogowego i lotniczego w całej Europie – w ramach tzw. Nowego Jedwabnego Szlaku. Problemem praktyki biznesowej, jest sposób przeprowadzenia procesu monitorowania przesyłek w kanale e-commerce, wzdłuż Nowego Jedwabnego Szlaku, jak również integracji systemowej i informacyjnej partnerów w łańcuchu dostaw, którzy są interesariuszami procesu monitorowania przesyłek. Na ten problem odpowiadają prace badawczo-rozwojowe realizowane w ramach międzynarodowego projektu PLANET. Celem niniejszej debaty jest identyfikacja potrzeb biznesowych globalnych łańcuchów dostaw w zakresie e-commerce oraz wskazanie możliwości ich rozwiązania w ramach prac projektu PLANET.

Międzynarodowy projekt badawczy PLANET (Progress towards Federated Logistics Through The Integration Of TEN-T Into A Global Trade Network) obejmuje konsorcjum składające się z 32 partnerów z całego świata. Łukasiewicz - ILIM przeprowadzi badania w ramach tzw. Living Lab, którego celem jest usprawnienie procesów logistycznych w przepływach ładunków z Chin do Europy wzdłuż Jedwabnego Szlaku. Odbędzie się to poprzez wdrożenie technologii IoT – sieci sensorycznej i zastosowanie standardu EPCIS – bazy wydarzeniowej, a także innych standardów GS1, które ułatwiają transfer danych między partnerami zaangażowanymi w operacje przesyłek w kanale e-commerce.

W debacie udział wezmą:

Maria Komorowska, International Product Manager, Pion Operacji Logistycznych, Poczta Polska SA

Marek Wróbel, Process Manager, Pion Operacji Logistycznych, Poczta Polska SA

Adam Koliński, Starszy Specjalista ds. rozwoju logistyki, Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, Koordynator LL3 w Projekcie Planet

Małgorzata Kirchner, Kierownik Działu Sprzedaży i Komercjalizacji, Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, Koordynator LL3 w Projekcie Planet

Link do debaty PITD.

Strony internetowe