Zaloguj się

VIII Kopernikańskie Dni Logistyki

Rodzaj wydarzenia: konferencja

Data rozpoczęcia: 2021-05-06

Data zakończenia: 2021-05-07

Miejsce konferencji: Internet

Organizator: Koło Naukowe Logistyki LOGITOR

W dniach 6-7 maja 2021 r. na platformie Microsoft Teams rozpocznie się VIII edycja Ogólnopolskiej Konferencji "Kopernikańskie Dni Logistyki" (KDL), której tegorocznym tematem przewodnim jest Logistyka w trakcie i po pandemii.

Wydarzenie skierowane jest do studentów kierunków i specjalności logistycznych, przedstawicieli przedsiębiorstw, które bazują na najnowszych osiągnięciach i rozwiązaniach logistycznych stosowanych w praktyce, a także do wszystkich zainteresowanych zagadnieniami z obszaru logistyki, obsługi logistycznej łańcucha dostaw i tematyki odnoszącej się do branży TSL.

VIII edycja "Kopernikańskich Dni Logistyki" to doskonała okazja do wymiany poglądów i doświadczeń między studentami z różnych ośrodków naukowych, przedstawicieli praktyki i instytucji.
Pierwszego dnia konferencji studenci zaprezentują przygotowane referaty, zaś przedstawiciele praktyki gospodarczej wygłoszą swoje prelekcje. Tradycją imprezy stał się już konkurs na najlepszy referat. Spośród nadesłanych tekstów komisja oceniająca wyłoni trzy najlepsze referaty. Podczas drugiego dnia imprezy odbędą się warsztaty prowadzone przez reprezentantów praktyki gospodarczej oraz wygłoszone zostaną kolejne prelekcje.

Członkowie Koła Naukowego Logistyki LOGITOR serdecznie zapraszają na "VIII Kopernikańskie Dni Logistyki".

Więcej informacji jest dostępnych na: www.logitor.umk.pl oraz https://www.facebook.com/events/429503758259484/

Strony internetowe