Zaloguj się

Seminarium Naukowo-Techniczne "Znaczenie bocznic i terminali w strategii rozwoju kolei polskiej"

Rodzaj wydarzenia: seminarium

Data rozpoczęcia: 2021-10-21

Data zakończenia: 2021-10-22

Miejsce konferencji: Seminarium organizowane jest w systemie hybrydowym

Organizator: Akademia WSB

Europejski Rok Kolei

Akademia WSB zaprasza na 2-gą edycję Seminarium Naukowo-Technicznego pt. "Znaczenie bocznic i terminali w strategii rozwoju kolei polskiej".

Seminarium organizowane jest w systemie hybrydowym.

Rada Naukowo-Programowa:
1. Prof. Marek Sitarz, Katedra Transportu i Informatyki Akademii WSB
2. Mgr inż. Tadeusz Ryś, Przewodniczący Komisji Badań Wypadków Kolejowych
3. Sylwia Cieślak-Wilk, Z-ca Dyrektora CUPT
4. Dr Mirosław Antonowicz, Prof. ALK, Przewodniczący OSZD
5. Mecenas Przemysław Ciszak, Kancelaria Prawna M. Pawełczyk
6. Mgr inż. Jerzy Zachara, Prezes Śląskiego Centrum Logistycznego
7. Mgr inż. Henryk Zielaskiewicz
8. Prof. Leszek Mindur
9. Prof. Maciej Mindur
10. Prof. Paweł Lesiak
11. Marian Skałbania, ArcelorMittal
12. Dr Rafał Wachnik, DB Cargo
13. Prof. Katarzyna Chruzik, Akademia WSB
14. Dr hab. Stefan Akira Jarecki, Prof. WIT, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie

Komitet organizacyjny:
1. Dr I. Krzyżowska, Akademia WSB - Sekretarz
2. Dr M. Graboń-Chałupczak, Akademia WSB
3. Dr Piotr Uchroński, Akademia WSB
4. A. Jagusiak, Akademia WSB

Program ramowy:

Pierwszy dzień seminarium - godz. 10.30 - 17.00

Rozpoczęcie konferencji - przywitanie uczestników: prof. Marek Sitarz, Rektor Akademii WSB
Panel dyskusyjny: Przyczyny likwidacji bocznic kolejowych. Co dalej?
Sesje tematyczne:
Sesja I: Uwarunkowania prawne funkcjonowania bocznic i terminali kolejowych.
Sesja II: Outsourcing w obsłudze bocznic kolejowych.
Dyskusja panelowa - Moderator: Prof. Marek Sitarz
Lunch
Sesja III: Infrastruktura i utrzymanie bocznic kolejowych.

Drugi dzień seminarium - godz. 9.30 - 15.00

Panel dyskusyjny: Bocznice i terminale w kolejowych łańcuchach dostaw.
Sesja IV: Czynniki wpływające na bezpieczeństwo ruchu kolejowego na bocznicach i terminalach.
Przerwa kawowa
Sesja V: Bocznice i terminale istotnym ogniwem systemu transportowego.
Przerwa kawowa
II Dyskusja panelowa - Moderator: Prof. Marek Sitarz
Podsumowanie konferencji: Prof. Marek Sitarz
Lunch

 

Strony internetowe