Zaloguj się

Seminarium Naukowo-Techniczne "Znaczenie bocznic i terminali w strategii rozwoju kolei polskiej"

Rodzaj wydarzenia: seminarium

Data rozpoczęcia: 2021-10-21

Data zakończenia: 2021-10-22

Miejsce konferencji: Seminarium organizowane jest w systemie hybrydowym

Organizator: Akademia WSB

Europejski Rok Kolei

Akademia WSB zaprasza na 2-gą edycję Seminarium Naukowo-Technicznego pt. "Znaczenie bocznic i terminali w strategii rozwoju kolei polskiej".

Seminarium organizowane będzie w układzie hybrydowym lub on-line (w zależności od stopnia rozwoju pandemii).

Rada Naukowo-Programowa:
1. Prof. Marek Sitarz, Katedra Transportu i Informatyki Akademii WSB
2. Mgr inż. Tadeusz Ryś, Przewodniczący Komisji Badań Wypadków Kolejowych
3. Sylwia Cieślak-Wilk, Z-ca Dyrektora CUPT
4. Dr Mirosław Antonowicz, Prof. ALK, Przewodniczący OSZD
5. Mecenas Przemysław Ciszak, Kancelaria Prawna M. Pawełczyk
6. Mgr inż. Jerzy Zachara, Prezes Śląskiego Centrum Logistycznego
7. Mgr inż. Henryk Zielaskiewicz
8. Prof. Leszek Mindur
9. Prof. Maciej Mindur
10. Prof. Paweł Lesiak
11. Marian Skałbania, ArcelorMittal
12. Dr Rafał Wachnik, DB Cargo
13. Prof. Katarzyna Chruzik, Akademia WSB
14. Dr hab. Stefan Akira Jarecki, Prof. WIT, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie

Komitet organizacyjny:
1. Dr I. Krzyżowska, Akademia WSB - Sekretarz
2. Dr M. Graboń-Chałupczak, Akademia WSB
3. Dr P. Uchroński, Akademia WSB
4. A. Jagusiak, Akademia WSB

Bocznice kolejowe i terminale, stanowią istotne ogniwo w procesach logistyki i spedycji w transporcie, ale ich ilość i jakość techniczna stanowią podstawę rozwoju polskiego kolejnictwa. Uczestnicy Seminarium będą mogli zapoznać się z nowymi uwarunkowaniami prawnymi, technicznymi, organizacyjnymi oraz ekonomicznymi aspektami funkcjonowania tej infrastruktury w tak szerokim zakresie omawianym przez najlepszych specjalistów.
Dużą wagę organizatorzy przykładają również do spraw bezpieczeństwa kolejowego. Uczestnicy zapoznają się także z problematyką dofinansowania projektów związanych z infrastrukturą i zarządzaniem bocznicami kolejowymi oraz terminalami, którą przedstawią specjaliści zajmujący się tą problematyką.

W ramach Seminarium będą omawiane problemy dotyczące:
- zaawansowanych technologii w kolejowym transporcie intermodalnym,
- kolejowej infrastruktury przeładunkowej,
- przewozu ładunków niebezpiecznych,
- przesyłek specjalnych i intermodalnych.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie www seminarium.

 

Strony internetowe