Zaloguj się

IX Międzynarodowa Naukowa Konferencja Logistyczna WSL FORUM 2021

Rodzaj wydarzenia: konferencja

Data rozpoczęcia: 2021-10-10

Data zakończenia: 2021-10-10

Miejsce konferencji: Poznań, Wyższa Szkoła Logistyki, ul. Estkowskiego 6

Organizator: Wyższa Szkoła Logistyki; Politechnika Śląska, Uniwersytet Gdański

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji są:
Problemy współczesnej logistyki w badaniach naukowych.

WSL Forum

Konferencja WSL FORUM odbywa się cyklicznie od 2005 roku. Celem kolejnej imprezy jest prezentacja wyników badań oraz wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących szeroko pojętej logistyki. Zmiany zachodzące we współczesnym świecie bez wątpienia skłaniają do dyskusji na tematy związane z logistyką przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, cyfryzacją, bezpieczeństwem, jakością procesów logistycznych itp.

Konferencja umożliwia zaprezentowanie wyników najnowszych prac badawczych, wymianę myśli oraz przedyskutowanie nowych idei i koncepcji w tak intensywnie rozwijającej się dziedzinie wiedzy i praktyki, jaką jest współczesna logistyka. W konferencji, obok uczestników z polskich placówek naukowych, udział wezmą naukowcy z zagranicznych ośrodków akademickich.

OBSZARY TEMATYCZNE

SESJA PLENARNA: Wyzwania współczesnej logistyki w dobie digitalizacji
SESJE PANELOWE:
- Zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw
- Innowacje w zaopatrzeniu i dystrybucji
- Technologie cyfrowe w logistyce
- Automatyzacja magazynów i produkcji

Zakres tematyczny:
- Cyfrowe łańcuchy dostaw
- Digitalizacja procesów logistycznych
- Transport i spedycja
- Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji
- Logistyka produkcji
- Infrastruktura logistyczna
- Koszty i controlling w logistyce
- Opakowania w systemach logistycznych
- Bezpieczeństwo procesów logistycznych
- Edukacja logistyczna

Więcej informacji jest dostępnych na stronie www konferencji.

 

Strony internetowe