Zaloguj się

X Warszawskie Dni Logistyki: „Logistyka wczoraj, dziś i jutro”

Rodzaj wydarzenia: konferencja

Data rozpoczęcia: 2022-05-26

Data zakończenia: 2022-05-27

Miejsce konferencji: Kampus SGGW w Warszawie

Organizator: Katedra Logistyki oraz Koło Naukowe Logistyki SGGW

Serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję, której celem jest zaprezentowanie dorobku naukowego ekspertów z zakresu logistyki w agrobiznesie, logistyki jako kluczowego elementu gospodarki, innowacyjnych rozwiązań w logistyce oraz nowoczesnych koncepcji w zarządzaniu łańcuchami dostaw. Dodatkowo zostaną poruszone tematy: ekologistyki w rozwoju społeczno-gospodarczym, wpływu pandemii Covid-19 na branżę TSL, a także zarządzanie kryzysowe w logistyce.

Warszawskie Dni Logistyki to konferencja na Wydziale Ekonomicznym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – organizowana wspólnie przez studentów stowarzyszonych w Kole Naukowym Logistyki oraz Pracowników Katedry Logistyki.

Konferencja już dziewięć razy była miejscem wymiany poglądów zarówno ambitnych studentów, doświadczonych przedstawicieli świata nauki, jak i cenionych naukowców. Celem Warszawskich Dni Logistyki jest upowszechnienie wiedzy i rozwój umiejętności uczestników poprzez konfrontację biznesowego i naukowego punktu widzenia na aktualne wyzwania na rynku usług logistycznych.

Obszary tematyczne konferencji:

  • Logistyka kluczowym elementem gospodarki
  • Innowacyjne rozwiązania w logistyce
  • Nowoczesne koncepcje w zarządzaniu łańcuchami dostaw
  • Ekologistyka w rozwoju społeczno-gospodarczym
  • Pandemia Covid-19 a branża TSL
  • Zarządzanie kryzysowe w logistyce
  • Logistyka w agrobiznesie

Więcej informacji na stronie Wydarzenia