Zaloguj się

IX Międzynarodowa Naukowa Konferencja Logistyczna

Rodzaj wydarzenia: forum

Data rozpoczęcia: 2022-04-25

Data zakończenia: 2022-04-26

Miejsce konferencji: Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, ul. Estkowskiego 6, Poznań

Organizator: Wyższa Szkoła Logistyki

Konferencja WSL FORUM odbywa się cyklicznie od 2005 roku. Celem tegorocznej konferencji jest prezentacja wyników badań oraz wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących szeroko pojętej logistyki. Zmiany zachodzące we współczesnym świecie bez wątpienia skłaniają do dyskusji na tematy związane z logistyką przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, cyfryzacją, bezpieczeństwem i jakością procesów logistycznych itp.

Konferencja umożliwia zaprezentowanie wyników najnowszych prac badawczych, wymianę myśli, oraz przedyskutowanie nowych idei i koncepcji w tak intensywnie rozwijającej się dziedzinie wiedzy i praktyki, jaką jest współczesna logistyka. W konferencji, obok uczestników z polskich placówek naukowych, udział wezmą naukowcy z zagranicznych ośrodków akademickich.

Obszary tematyczne

SESJA PLENARNA: Wyzwania współczesnej logistyki w dobie digitalizacji

SESJE PANELOWE:

 • Zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw
 • Innowacje w zaopatrzeniu i dystrybucji
 • Technologie cyfrowe w logistyce
 • Automatyzacja magazynów i produkcji

 

Zakres tematyczny:

 • Cyfrowe łańcuchy dostaw
 • Innowacje w logistyce miejskiej – Smart Cities
 • Transport i spedycja
 • Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji
 • Logistyka produkcji
 • Infrastruktura logistyczna
 • Koszty i controlling w logistyce
 • Opakowania w systemach logistycznych
 • Bezpieczeństwo procesów logistycznych
 • Edukacja logistyczna

 Zapraszamy na stronę Wydarzenia >>