Zaloguj się

Debata EIT Urban Mobility

Rodzaj wydarzenia: konferencja

Data rozpoczęcia: 2022-04-25

Data zakończenia: 2022-04-25

Miejsce konferencji: Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, ul. Estkowskiego 6, Poznań

Organizator: Wyższa Szkoła Logistyki

eiturbanW ramach IX Międzynarodowej Naukowej Konferencji Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w dniach 25-26 kwietnia 2022, odbędzie się debata EIT Urban Mobility poświęcona logistyce miejskiej.

Polskie i europejskie miasta odgrywają coraz większą rolę w procesach dostaw ostatniej mili, a wsparcie i rozwój miejskiej mobilności stanowi nie tylko wyzwanie dla władz miejskich, ale również olbrzymią szansę dla przedsiębiorstw.

Zapraszamy na debatę, której celem będzie omówienie rozwiązań z zakresu Smart City, w tym rozwiązań technologicznych i organizacyjnych wspierających poprawę efektywności przepływów towarów w miastach. W dyskusji postaramy się przybliżyć  idee hubów konsolidacyjnych, coraz bardziej powszechnych rowerów towarowych, czy dronów, które mogą w przyszłości przejąć dostawy w ramach ostatniej mili, jak również koncepcję inteligentnego opakowania zwrotnego, czy inteligentnych zatoczek rozładunkowych. Rozwiązania te postaramy się skonfrontować z problemami logistyki miejskiej oraz możliwościami ich adaptacji w miastach.

Debata odbędzie się pod auspicjami Europejskiego Instytutu Technologicznego, w ramach którego Łukasiewicz – PIT prowadzi EIT Urban Mobility RIS Hub Poland, wspierającego współpracę między podmiotami w celu stworzenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie mobilności. W debacie udział wezmą przedstawiciele świata nauki, miasta i biznesu.

Więcej informacji o IX Międzynarodowej Naukowej Konferencji Logistycznej >>