Zaloguj się

Transport elektryczny - czy da się to okiełznać?

Rodzaj wydarzenia: konferencja

Data rozpoczęcia: 2022-05-18

Data zakończenia: 2022-05-19

Miejsce konferencji: online

Organizator: Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Spotkanie będzie okazją do dyskusji nad aktualnymi zagadnieniami dotyczącymi elektromobilności w kontekście wykorzystania funduszy UE w nowej perspektywie finansowej. Wezmą w niej udział wybitni naukowcy, środowisko beneficjentów funduszy UE, administracja rządowa i samorządowa, środowisko biznesowe. Celem jest pokazanie dotychczasowych osiągnięć naukowych w kontekście możliwości wykorzystana ich wyników w projektach transportowych projektowanych na nową perspektywę finansową.

Głównymi celami tej konferencji są prezentacja i wymiana doświadczeń w zakresie wpływu funduszy unijnych oraz badań naukowych na elektromobilność.

Transportowe Obserwatorium Badawcze (TOB) zostało powołane w 2017 r. przy Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Celem jego działań jest m.in tworzenie standardów oceny działań inwestycyjnych finansowanych z funduszy UE. Zgodnie z założeniami, TOB umożliwia wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy wszystkimi partnerami społeczno-gospodarczymi na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Wydarzenie odbędzie się online w dn. 18-19 maja br. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Strony internetowe