Zaloguj się

VIII Konferencja Naukowo-Gospodarcza Odpowiedzialne łańcuchy dostaw 2022

Rodzaj wydarzenia: konferencja

Data rozpoczęcia: 2022-11-04

Data zakończenia: 2022-11-04

Miejsce konferencji: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 13 a, 87-100 Toruń

Organizator: Katedra Logistyki, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Katedra Logistyki i Innowacji Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

umk konferencja

CELE KONFERENCJI:

- Wymiana poglądów, wyników badań i doświadczeń praktycznych na temat konsekwencji pandemii dla funkcjonowania łańcuchów dostaw
- Wymiana – opartych na doświadczeniach pandemicznych – dobrych praktyk, wniosków i rekomendacji dla planowania i zarządzania ryzykiem w łańcuchach dostaw

TEMATYKA KONFERENCJI:

ROZPATRYWANE Z PERSPEKTYWY PANDEMII I KRYZYSU GEOPOLITYCZNEGO
1. Budowanie odporności łańcuchów dostaw
2. Aspekty zrównoważonego rozwoju i etyki w logistyce i zarządzaniu łańcuchami dostaw
3. Zrównoważenie transportu w łańcuchach dostaw
4. Strategie dystrybucji i wielokanałowa sprzedaż detaliczna online
5. Planowanie w łańcuchach dostaw
6. Reaktywność łańcuchów dostaw
7. Strategiczne zarządzanie zakupami w łańcuchach dostaw
8. Dostawcy usług logistycznych: modele obsługi łańcuchów dostaw, strategie i relacje
9. Złożoność, niepewność i ryzyko w globalnych łańcuchach dostaw
10. Analityka biznesowa i data mining w zarządzaniu łańcuchami dostaw
11. Cyfryzacja łańcuchów dostaw
12. Innowacje w łańcuchach dostaw
13. Kooperacja w sieciach dostaw
14. Transparentność w łańcuchach dostaw
15. „Czynnik ludzki” w logistyce i zarządzaniu łańcuchami dostaw

Szczegółowe informacje na stronie https://www.econ.umk.pl/katedra-logistyki/konferencja/