Zaloguj się

4th International Conference "WOOD – SCIENCE – ECONOMY

Rodzaj wydarzenia: konferencja

Data rozpoczęcia: 2022-09-14

Data zakończenia: 2022-09-14

Miejsce konferencji: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Poznań

Organizator: Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

DREWNO – NAUKA – GOSPODARKA to międzynarodowa konferencja naukowa, którą organizuje cyklicznie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, zapraszając do współpracy różne instytucje.

Zarówno w Polsce, jak i za granicą, dotychczasowe konferencje o charakterze naukowym są na ogół organizowane odrębnie przez przedstawicieli nauk z zakresu leśnictwa oraz reprezentantów nauk z zakresu drzewnictwa. Problematyka dotycząca gospodarki leśnej i gospodarowania drewnem jest jednak na tyle złożona, że wymaga podejścia multidyscyplinarnego w jej postrzeganiu i jednocześnie wymaga nowych, innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych i organizacyjnych. We współczesnym świecie konieczna jest bowiem szybka wymiana najnowszej wiedzy z perspektywy całego łańcucha drzewnego.

Celem konferencji jest prezentacja wyników najnowszych badań z zakresu drzewnictwa, leśnictwa i dziedzin pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem badań o dużych możliwościach praktycznego wykorzystania w gospodarce. Wymiana wiedzy i doświadczeń w międzynarodowym gronie ekspertów nt. współczesnych wyzwań przemysłów bazujących na drewnie pozwoli na wskazanie kierunków badawczych o największym potencjale wdrożeniowym oraz przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności sektora leśno-drzewnego na arenie międzynarodowej.

Konferencja obejmuje swoją tematyką następujące zagadnienia:

 • zwiększanie zasobów drewna i ich efektywne wykorzystywanie,
 • alternatywne surowce lignocelulozowe,
 • innowacje w sektorze leśno-drzewnym,
 • nowe technologie, nanomateriały, biokompozyty,
 • biospoiwa,
 • energetyczne wykorzystanie drewna,
 • rynek drzewny; cyrkulacyjna biogospodarka, przemysł 4.0,
 • środowiskowe aspekty sektora leśno-drzewnego; LCA,
 • recykling,
 • meblarstwo,
 • tartacznictwo,
 • inne branże bazujące na drewnie.

Kolejne edycje konferencji mogą różnić się szczegółowym zakresem tematycznym. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli świata nauki i praktyki gospodarczej z leśnictwa i drzewnictwa oraz obszarów z ich otoczenia.

Więcej informacji na stronie wydarzenia: https://www.wood-science-economy.pl/