Zaloguj się

Międzynarodowa Konferencja Innowacyjne rozwiązania w gospodarce Smart Economy & Smart Industry 2022

Rodzaj wydarzenia: konferencja

Data rozpoczęcia: 2022-09-23

Data zakończenia: 2022-09-23

Miejsce konferencji: Collegium Witelona, 59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A, Centrum Konferencyjno-Widowiskowe - bud. E

Organizator: Collegium Witelona, Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych

23 września 2022 w Legnicy odbędzie się Międzynarodowa Konferencja INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W GOSPODARCE "Smart Economy & Smart Industry" 2022.

Celem konferencji jest prezentacja innowacyjnych rozwiązań w kluczowych obszarach gospodarki, ustalenie uwarunkowań i ograniczeń ich stosowania, a także wymiana doświadczeń wynikających z praktyki gospodarczej. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i kierowana jest do przedstawicieli nauki, biznesu i przemysłu oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką konferencji.

Podczas wydarzenia odbędą się panele w czterech obszarach: smart economy & smart industry, green energy & electromobility, e-buisness & e-industry oraz industry 4.0 & smart logistic. Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorem konferencji jest Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.

Więcej informacji na stronie: https://irg2022.collegiumwitelona.pl/