Zaloguj się

Bocznice i Terminale w kolejowych łańcuchach dostaw

Rodzaj wydarzenia: seminarium

Data rozpoczęcia: 2023-03-23

Data zakończenia: 2023-03-24

Miejsce konferencji: Akademia WSB, ul. Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Audytorium Maximum

Organizator: Katedra Transportu i Informatyki Akademia WSB

Konferencja Naukowo-Techniczna: Bocznice i terminale w kolejowych łańcuchach dostaw, skierowana jest do osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu projektowania, funkcjonowania, jak również utrzymania bocznic kolejowych i terminali oraz obecnych uwarunkowań prawnych i finansowania tej infrastruktury.

Zagadnienia:

Dzień I

1. Uregulowania prawne funkcjonowania bocznic i terminali.
2. Infrastruktura i utrzymanie bocznic kolejowych.
3. Bezpieczeństwo ruchu kolejowego na bocznicach i terminalach.
4. Pomoc publiczna na rozwój terminali i bocznic w nowej perspektywie finansowej.

Dzień II

1. Innowacyjne rozwiązania w transporcie intermodalnym.
2. Wpływ rozwoju infrastruktury terminalowej na kształtowanie się potoków ładunków.
3. Kierunki rozwoju transportu intermodalnego w nowej perspektywie finansowej.
4. Łańcuchy transportowe z wykorzystaniem transportu kolejowego istotnym elementem zielonej logistyki.

Więcej informacji na stronie Organizatora.